Vides ilgtspējas un attīstības virziens rūpējās par Latvijas Universitātes akadēmiskās un infrastruktūras vides uzlabošanu, kā arī tas palīdz universitātes vadībai saprast un prioritizēt nepieciešamos darbus, turklāt motivē studējošos uz iesaisti kopējas nākotnes izveidē. Kā arī, iesaistoties LU Ekopadomē, virziens strādā pie vides ilgtspējas jautājumiem, lai Latvijas Universitātes darbība notiktu pēc iespējas videi draudzīgāk. Ja vēlies pievienoties mūsu komandai un darboties ar jautājumiem, kas tieši vai netieši skar akadēmiskās un infrastruktūras vides uzlabošanu, piemēram; Akadēmiskā centra un dienesta viesnīcu attīstība, LU zaļā politika, uzzināt jaunākos LU inovāciju projektus, iepazīties ar iekšējo plānošanas un izpildes procesu norisi, kā arī kopīgi strādāt pie LU attīstības un vēl nebijušām idejām, piesakies palīdzēt, rakstot Vides ilgstpējas un attīstības virziena vadītajai Veronika (veronika.vagule@lusp.lv)