Vides ilgtspējas un attīstības virziens rūpējas par Latvijas Universitātes akadēmiskās un infrastruktūras vides uzlabošanu, kā arī palīdz Universitātes vadībai saprast un prioritizēt nepieciešamos darbus, turklāt motivē studējošos iesaistīties kopējas nākotnes izveidē. Kā arī, iesaistoties LU Ekopadomē, virziens strādā ar vides ilgtspējas jautājumiem, lai Latvijas Universitātes darbība notiktu pēc iespējas videi draudzīgāk. Ja vēlies pievienoties mūsu komandai un darboties ar jautājumiem, kas tieši vai netieši skar akadēmiskās un infrastruktūras vides uzlabošanu, piemēram, Akadēmiskā centra un dienesta viesnīcu attīstība, LU zaļā politika, kā arī uzzināt jaunākos LU inovāciju projektus, iepazīties ar iekšējo plānošanas un izpildes procesu norisi un kopīgi strādāt pie LU attīstības un jaunām idejām, piesakies palīdzēt, rakstot uz lusp@lusp.lv