Šajā sadaļā pieejami visi 2022. gada sasaukuma apstiprinātie protokoli.

LU SP Valdes sēžu protokoli:

LU SP Kopsapulču protokoli:

FSP Vadītāju un vietnieku sēžu protokoli: