Akadēmiskais virziens rūpējas par studiju procesa uzlabošanu un ar to saistītu situāciju risināšanu, par mērķi izvirzot daudzpusīgi attīstīta studenta personības veidošanu. Virziena ietvaros ir iespēja arī strādāt pie LUIS anketu pilnveidošanas, zinātnes pasākumu aktualizēšanas un akadēmiskā godīguma politikas pilnveides.

Ja vēlies darboties ar jautājumiem, kas tieši vai netieši skar studiju procesa uzlabošanu, uzzināt LU studentiem paredzētās tiesības un pienākumus, iepazīties ar LU lēmējinstitūcijām un iekšējo procesu norisi, kā arī kopīgi strādāt pie LU SP pozīciju veidošanas dažādos akadēmiskos jautājumos un pievērsties augstākās izglītības jautājumiem LU SP interešu lokā, piesakies palīdzēt, rakstot akadēmiskā virziena vadītājam Reinim (reinis.zonenbergs@lusp.lv).