Studiju modernizācija

2023. gadā tika parakstīta studiju modernizācijas trešā posma vienošanās.

Studiju modernizācija ir vienošanās starp Latvijas Universitāti (LU) un studējošajiem, ko pārstāv LU Studentu padome (LU SP). Šī brīža vienošanās paredz trīs gadu laikā kopīgiem spēkiem veicināt studiju procesa modernizāciju, tādējādi nodrošinot LU studējošo konkurētspēju darba tirgū un zinātniskajā darbībā.

Studiju modernizācijas process aizsākās 2015. gadā un šobrīd ir nonācis tā trešajā posmā. Izstrādē ir piedalījušies studējošie, mācībspēki, dekāni un absolventi, kas, apvienojot dažādos skatpunktus, devuši savu ieguldījumu, lai turpinātu veicināt universitātes attīstību un atpazīstamību Baltijas un pasaules mērogā.

Tuvāko gadu laikā tiks uzsvērta izglītošana par akadēmisko godīgumu un individuālu pieeju atgriezeniskās saites nodrošināšanā no mācībspēku puses. Tāpat vienošanās realizācijas gaitā studējošajiem tiks piedāvātas plašākas prakses iespējas universitātē un veicināta iesaiste zinātniskajā darbībā. Studējošie uzlabojumus jutīs arī e-studiju vidē, pieaugs audiovizuālo materiālu izmantošana nodarbībās, universitātei kļūstot arvien digitālākai.

Modernizācijas procesa ietvaros, studējošajiem, absolventiem un LU personālam sanākot kopā, tiks izvērtēta vienošanās iepriekšējo posmu izpilde, kā arī izveidoti plāni trešajā posmā definēto kritēriju efektīvai ieviešanai. Tādējādi tiks nodrošināta modernizācijas procesa uzraudzība no visām iesaistītajām pusēm.

Studiju modernizācijas veiksmīgai izpildei svarīgi faktori ir moderna vide, attīstīta infrastruktūra un materiāltehniskais nodrošinājums. LU jau ilgstoši veicina infrastruktūras attīstību un modernu materiāltehnisko nodrošinājumu, tādējādi attīstot studiju kvalitāti. LU SP priekšsēdētaja Eva Borska komentē: “Viens no būtiskākajiem virzieniem modernizācijas procesā ir LU Akadēmiskā centra paplašināšana, kas nodrošinātu turpmāku universitātes attīstību, sekojot modernākajām pasaules tendencēm. Pastiprināti vēlamies vērst uzmanību arī uz digitālo inovāciju ieviešanu, mērķējot uz arvien augstāku novērtējumu gan studējošo vidū, gan starptautiskajos reitingos.”

 

Studiju modernizācijas vienošanās fragmenti pieejami šeit