Vadītājs - Mārtiņš Mārcis Rubenis, 26437031, rubenismarcis@gmail.com

Vietniece - Kaiva Solvita Ruņģe

FSP adrese - Jelgavas iela 1-220

FSP e-pasts - lubfsp@gmail.com

FSP mājaslapa - biofak.lu.lv

FSP Instagram – LU BF SP

FSP FacebookLatvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvalde

Fakultātes mājaslapa - bf.lu.lv

Vadītājs  Nauris Osis, 26480747, nauris.osis@bvef.lv

Vietniece iekšējos jautājumos - Madara Domarka, 28334215, madara.domarka@bvef.lv

Vietniece ārējos jautājumos - Laura Klaudija Fišere, 26199952, laura.fisere@bvef.lv

FSP adrese  Aspazijas bulvāris 5

FSP e-pasts  info@bvef.lv

FSP mājaslapa  bvef.lv

FSP Instagram  LU BVEF Studentu Pašpārvalde

FSP FacebookLU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Studentu pašpārvalde

Fakultātes mājaslapa  bvef.lu.lv

Vadītājs  Krišjānis Mārtiņš Alliks, 28100382,  krisjanis.alliks@datoriki.lv

Vietnieks  Ronalds Turnis, 24420801, ronalds.turnis@datoriki.lv

FSP adrese  Raiņa bulvāris 19-301

FSP e-pasts  info@datoriki.lv

FSP mājaslapa datoriki.lv

FSP Instagram  LU DF SP

FSP Facebook – LU DF Studentu pašpārvalde

Fakultātes mājaslapa  df.lu.lv

Vadītāja  Rolands Aleksandrs Rudenko, 28628617, rolandsaleksandrsrudenko@fizmati.lv

Vietnieks  Kristers Kokars, 28286291, kristers.kokars@fizmati.lv

FSP adrese  Jelgavas iela 3-332

FSP e-pasts  info@fizmati.lv

FSP mājaslapa  fizmati.lv

FSP Instagram  FMOF SP

FSP Facebook – Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Studentu Padome

Fakultātes mājaslapa fmof.lu.lv

Vadītāja  Eva Borska, 29904757, eva@geografumafija.lv

Vietniece  Karīna Sergejeva, 26693148, karina@geografumafija.lv

FSP adrese  Jelgavas iela 1-221

FSP e-pasts  info@geografumafija.lv

FSP mājaslapa  geografumafija.lv

FSP Instagram – LU ĢZZF

FSP Facebook – Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde

Fakultātes mājaslapa  geo.lu.lv

Vadītāja  Laura Romanova, 22471414, lauraromanovaa@gmail.com

Vietnieks  Bernards Kudiņš, 26489364, bernards.kudins@gmail.com

FSP adrese  Visvalža iela 4a-500

FSP e-pasts  humanitarie@gmail.com

FSP Instagram  LU HZF SP

FSP Facebook LU HZF Studentu pašpārvalde

Fakultātes mājaslapa  hzf.lu.lv/

Vadītājs – Agris Ratniks, 28317978, aratniks@gmail.com

Vietniece – Evelīna Glaudiņa, 27100570, evelina.glaudina@gmail.com

FSP adrese  Raiņa bulvāris 19-461

FSP e-pasts  lujfsp@gmail.com

FSP mājaslapa  jfsp.lu.lv

FSP Instagram  LU JFSP

FSP Facebook – LU Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde

Fakultātes mājaslapa  jf.lu.lv

 

Vadītāja – Evelīna Elva Sirmā, 27099168, eveliinaelva@gmail.com

Vietniece  Anete Patrīcija Raiskuma, 22004614, anete2307@gmail.com

FSP adrese  Jelgavas iela 1-219

FSP e-pasts  lukfsp@gmail.com

FSP Instagram  LU ĶF SP

FSP Facebook – LU Ķīmijas fakultāte

Fakultātes mājaslapa kfsp.lu.lv

Vadītāja – Krista Ļūmane, 22473916, krista.lumane@gmail.com

Vietniece  Viktorija Fokina, 25457834, fokina.viktorija@inbox.lv

FSP adrese  Jelgavas iela 3-332

FSP e-pasts  lumfsp@gmail.com

FSP Instagram  LU MF SP

FSP Facebook – LU MF Studentu pašpārvalde

Fakultātes mājaslapa  mf.lu.lv

Vadītāja  Laima Lapiņa, 25988064, laiminalapina@gmail.com

Vietniece  Elīza Tipuka, 28337886, tipuka.eliza@gmail.com

FSP adrese  Jūrmalas gatve 74/76-B5

FSP e-pasts  pedpsihmaksp@gmail.com

FSP Instagram  LU PPMF

FSP Facebook LU PPMF Studentu pašpārvalde

Fakultātes mājaslapa  ppmf.lu.lv/

Vadītāja  Eva Kiršteine, 25428818, evakirsteine11@inbox.lv

Vietniece  Elizabete Klēra Bože, 27867362, kleraelizabete@gmail.com

FSP adrese  Lauvas iela 4-327

FSP e-pasts  szfsp@lu.lv

FSP Instagram  LU SZF Studējošo pašpārvalde

FSP Facebook – LU SZF Studējošo pašpārvalde

Fakultātes mājaslapa  szf.lu.lv/

 

Vadītāja  Sanita Novikova, 27502377, novikovasanita@gmail.com

Vietniece  Beāte Orlova, 25142337, orlova.beate@gmail.com

FSP adrese  Raiņa bulvāris 19-11

FSP e-pasts – teologi.pasparvalde@gmail.com

FSP Instagram LU Teoloģijas fakultāte

FSP Facebook  LU Teoloģijas fakulāte

Fakultātes mājaslapa  tf.lu.lv/

Vadītāja – Evita Bukonte, 20230809, ebukonte@gmail.com

Vietnieks – Andris Gailis, 22308838, andris.gailis04@gmail.com

FSP adrese  Aspazijas bulvāris 5-236

FSP e-pasts  vff.sp.lu@gmail.com

FSP Instagram  Studentu Ordenis

FSP Facebook  Vēstures un filozofijas fakultātes Studentu Ordenis

Fakultātes mājaslapa  vff.lu.lv