Vadītājs – Dāvis Dūcis, 28679767, ducisdavis@gmail.com

Vietnieks – Annija Kotova, 28602291, ananija32@gmail.com

FSP adrese – Jelgavas iela 1-220

FSP mājaslapa – biofak.lu.lv

FSP Twitter – twitter.com/lubfsp

FSP e-pasts – lubfsp@gmail.com

Fakultātes mājaslapa bf.lu.lv

FSP Instagram  instagram.com/lubfsp

Vadītājs  Toms Pļevoks , 28302822 , toms.plevoks@evf.lv

Vietniece  Līva Beķere , 28658100 , liva.bekere@evf.lv

Vietniece  Diāna Klote , 26623269‬ , diana.klote@evf.lv

FSP adrese  Aspazijas bulvāris 5

FSP mājaslapa  bvef.lv

FSP e-pasts  info@bvef.lv

Fakultātes mājaslapa  bvef.lu.lv

FSP Instagram  instagram.com/bvef_sp

Vadītājs  Artis Pencis , 20075477 , artis.pencis@datoriki.lv

Vietnieks  Georgijs Pliska, 22155478, georgijs.pliska@datoriki.lv

FSP adrese  Raiņa bulvāris 19-301

FSP mājaslapa datoriki.lv

FSP e-pasts  info@datoriki.lv

Fakultātes mājaslapa  df.lu.lv

FSP Instagrams  instagram.com/datoriki/

Vadītājs  Dāvis Kalvāns , 29876003 , davis.kalvans@fizmati.lv

Vietniece  Linda Arāja , 20254715 , linda.araja@fizmati.lv

FSP adrese  Jelgavas iela 3-332

FSP mājaslapa  fizmati.lv

FSP Twitter  twitter.com/fmfsp

FSP e-pasts  info@fizmati.lv

Fakultātes mājaslapa fmof.lu.lv

FSP Instagram  instagram.com/fmofsp/

Vadītāja  Ketija Pujāte , 22333630 , ketija@geografumafija.lv

Vietnieks  Andris Romanovskis , 27847708 , andris@geografumafija.lv

FSP adrese  Jelgavas iela 1-221

FSP mājaslapa  geografumafija.lv

FSP Twitter  twitter.com/GeografuMafija

FSP e-pasts  info@geografumafija.lv

Fakultātes mājaslapa  geo.lu.lv

FSP Instagram  instagram.com/geografumafija/

Vadītāja  Māra Aniņa , 26377062 , maara.anina@gmail.com

Vietniece  Simona Elfa Skangale , 29274270 , simonaskangale@inbox.lv

FSP adrese  Visvalža iela 4a-500

FSP Twitter  twitter.com/humanitaarie

FSP e-pasts  humanitarie@gmail.com

Fakultātes mājaslapa  hzf.lu.lv/

FSP Instagram  instagram.com/humanitaarie/

Vadītājs

Vietnieks  Reinis Ivanovs , 27801686 , reinis396@inbox.lv

FSP adrese  Raiņa bulvāris 19-461

FSP mājaslapa  jfsp.lu.lv

FSP e-pasts  lujfsp@gmail.com

Fakultātes mājaslapa  jf.lu.lv

FSP Instagram  instagram.com/lu_jfsp/

 

Vadītāja – Luīze Dipāne , 26142755 , L.dipana@gmail.com

Vietniece  Anna Fiļipenoka , 28211338 , filipenokaa@gmail.com

FSP adrese  Jelgavas iela 1-219

FSP mājaslapa  kolba.lv

FSP e-pasts  lukfsp@gmail.com

Fakultātes mājaslapa kf.lu.lv

FSP Instagram  instagram.com/lukfsp/

Vadītāja  Laura Keiša, 26018996, laura_keisha@inbox.lv

Vietniece  Viktorija Panova , 26623787 , vikya12@gmail.com

FSP adrese  Jelgavas iela 3-332

FSP e-pasts  lumfsp@gmail.com

Fakultātes mājaslapa  mf.lu.lv

FSP Instagram  instagram.com/LUMFSP/

Vadītāja  Madara Vīre , 28479076 , vire.madara2@gmail.com

Vietnieks  Kārlis Macpans , 26327114 , karlis.macpans@gmail.com

FSP adrese  Jūrmalas gatve 74/76-B5

FSP mājaslapa  facebook.com/PedPsihMak

FSP Twitter  twitter.com/PedPsihMak

FSP e-pasts  pedpsihmaksp@gmail.com

Fakultātes mājaslapa  ppmf.lu.lv/

FSP Instagram  instagram.com/ppmf_sp/

Vadītāja  Sabīne Liepniece , 26650288 , sabineliepniece@inbox.lv

Vietniece  Evija Dambrovska , 26319581 , evija.dambrovska@gmail.com

FSP adrese  Lauvas iela 4-327

FSP mājaslapa  szf.lu.lv/szf-dzive/studejoso-pasparvalde/

FSP Twitter  twitter.com/szf_sp

FSP e-pasts  szfsp@lu.lv

Fakultātes mājaslapa  szf.lu.lv/

FSP Instagrams  instagram.com/szf_sp/

Vadītāja  Ilze Ūdre, 29558878, ilze.udre@onair.lv

Vietniece  Zane Bratuškina , 27798585 , zane.b@me.com

FSP adrese  Raiņa bulvāris 19, 11.aud

FSP mājaslapa tf.lu.lv/studijas/lu-tf-studentu-padome/

Fakultātes mājaslapa  tf.lu.lv/

 

Vadītāja – Antra Kozlova , skiddozz369@gmail.com

Vietnieks – Patrīcija Kuzmina, patricijakuzmina984@gmail.com

FSP adrese  Aspazijas bulvāris 5-236

FSP mājaslapa  facebook.com/VFF.SP/

FSP e-pasts  vff.sp.lu@gmail.com

Fakultātes mājaslapa  vff.lu.lv

FSP Instagram  instagram.com/vff.sp/