Vadītāja – Justīne Puriņa, 27826117, purina.ju@gmail.com

Vietniece – Paula Luīze Biteniece, 29117120, paulaluizebiteniece@gmail.com

FSP adrese – Jelgavas iela 1-220

FSP e-pasts – lubfsp@gmail.com

FSP mājaslapa – biofak.lu.lv

FSP Twitter – twitter.com/lubfsp

Fakultātes mājaslapa bf.lu.lv

FSP Instagram  instagram.com/lubfsp

Vadītājs  Nauris Osis, 26480747, nauris.osis@bvef.lv

Vietnieks  Edvīns Aleksands Rubīns, 28020270, aleksandrs.rubins@bvef.lv

FSP adrese  Aspazijas bulvāris 5

FSP e-pasts  info@bvef.lv

FSP mājaslapa  bvef.lv

Fakultātes mājaslapa  bvef.lu.lv

FSP Instagram  instagram.com/bvef_sp

Vadītājs  Georgijs Pliska, 22155478, georgijs.pliska@datoriki.lv

Vietniece  Sabīne Liepiņa, 27888700, sabine.liepina@datoriki.lv

FSP adrese  Raiņa bulvāris 19-301

FSP e-pasts  info@datoriki.lv

FSP mājaslapa datoriki.lv

Fakultātes mājaslapa  df.lu.lv

FSP Instagrams  instagram.com/datoriki/

Vadītāja  Līva Luīze Levko, 22831656, luize.levko@fizmati.lv

Vietniece  Sanita Agloniete, 26342184, sanita.agloniete@fizmati.lv

FSP adrese  Jelgavas iela 3-332

FSP e-pasts  info@fizmati.lv

FSP mājaslapa  fizmati.lv

FSP Twitter  twitter.com/fmfsp

Fakultātes mājaslapa fmof.lu.lv

FSP Instagram  instagram.com/fmofsp/

Vadītāja  Līga Gavare, 29345709, liga@geografumafija.lv

Vietniece  Ketija Pujāte, 22333630, ketija@geografumafija.lv

FSP adrese  Jelgavas iela 1-221

FSP e-pasts  info@geografumafija.lv

FSP mājaslapa  geografumafija.lv

FSP Twitter  twitter.com/GeografuMafija

Fakultātes mājaslapa  geo.lu.lv

FSP Instagram  instagram.com/geografumafija/

Vadītāja  Simona Elfa Skangale, 29274270, simonaskangale@inbox.lv

Vietniece  Paulīna Leimane, 28650522, leimane.p@gmail.com

FSP adrese  Visvalža iela 4a-500

FSP e-pasts  humanitarie@gmail.com

FSP Instagram  instagram.com/humanitaarie/

FSP Twitter  twitter.com/humanitaarie

Fakultātes mājaslapa  hzf.lu.lv/

Vadītāja – Beāte Petrone, 20036990, beatepetrone@gmail.com

Vietnieks  Dāvis Dejus, 28604341, davisdejus227@gmail.com

FSP adrese  Raiņa bulvāris 19-461

FSP e-pasts  lujfsp@gmail.com

FSP mājaslapa  jfsp.lu.lv

Fakultātes mājaslapa  jf.lu.lv

FSP Instagram  instagram.com/lu_jfsp/

 

Vadītāja – Elza Dzene, 20252835, dzeneelza@gmail.com

Vietniece  Annija Elizabete Goldmane, 22475226, annija.gold@inbox.lv

FSP adrese  Jelgavas iela 1-219

FSP e-pasts  lukfsp@gmail.com

Fakultātes mājaslapa kfsp.lu.lv

FSP Instagram  instagram.com/lukfsp/

Vadītāja – Daniela Vāvere, 29697020, danielavavere@gmail.com

Vietnieks  Tomass Ernests Ansons, 26314525, tomsernests@gmail.com

FSP adrese  Jelgavas iela 3-332

FSP e-pasts  lumfsp@gmail.com

Fakultātes mājaslapa  mf.lu.lv

FSP Instagram  instagram.com/LUMFSP/

Vadītāja  Anna Holberga, 26633807, holbergaanna@gmail.com

Vietnieks  Sandis Mārtiņš Caune, 26327114, sandismartins@gmail.com

FSP adrese  Jūrmalas gatve 74/76-B5

FSP e-pasts  pedpsihmaksp@gmail.com

FSP mājaslapa  facebook.com/PedPsihMak

FSP Twitter  twitter.com/PedPsihMak

Fakultātes mājaslapa  ppmf.lu.lv/

FSP Instagram  instagram.com/ppmf_sp/

Vadītāja  Sabīne Liepniece, 26650288, sabineliepniece@inbox.lv

Vietniece  Undīne Kate Finka, 22137348, finka.undine@inbox.lv

FSP adrese  Lauvas iela 4-327

FSP e-pasts  szfsp@lu.lv

FSP mājaslapa  szf.lu.lv/szf-dzive/studejoso-pasparvalde/

FSP Twitter  twitter.com/szf_sp

Fakultātes mājaslapa  szf.lu.lv/

FSP Instagrams  instagram.com/szf_sp/

Vadītāja  Džeina Mieze, 20041525, dzeina.mieze@gmail.com

Vietniece  Inga Popandopulo, 26436481, inga.popandopulo@gmail.com

FSP adrese  Raiņa bulvāris 19-11

FSP mājaslapa tf.lu.lv/studijas/lu-tf-studentu-padome/

Fakultātes mājaslapa  tf.lu.lv/

 

Vadītāja – Antra Kozlova, 28239572, antra.k396@gmail.com

Vietnieks – Rūdis Bebrišs, 26670029, bebriss@gmail.com

FSP adrese  Aspazijas bulvāris 5-236

FSP e-pasts  vff.sp.lu@gmail.com

FSP mājaslapa  facebook.com/VFF.SP/

Fakultātes mājaslapa  vff.lu.lv

FSP Instagram  instagram.com/vff.sp/