Amats Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas
Patrīcija Annija Gudina   14.12.2022. Līdz sasaukuma beigām
Marta Elizabete Kilēvica   14.12.2022. Līdz sasaukuma beigām
Alens Aleksandrs Čerņa   14.12.2022. Līdz sasaukuma beigām
Roberts Rostoks   15.03.2023. Līdz sasaukuma beigām
Olga Ošeniece   15.03.2023. Līdz sasaukuma beigām
  Amats Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas
Deniss Celuiko Priekšsēdētājs 21.09.2022 21.09.2023.
Nauris Osis Priekšsēdētāja vietnieks 21.09.2022 21.09.2023.
Rolands Baumanis Sekretārs 21.09.2022 21.09.2023.
Ralfs Mihailovs   21.09.2022 21.09.2023.
Raivis Pudenko   21.09.2022 21.09.2023.
Krista Čistjakova   21.09.2022 21.09.2023.
Agris Ratniks   21.09.2022 21.09.2023.
  Amats Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas
Daiga Štelmahere Infrastruktūras departamenta pārstāve 14.12.2022. 14.12.2023.
Ilona Kuka LU SP Izpilddirektore 14.12.2022. 14.12.2023.
Eva Kiršteine LU SP Valdes locekle 14.12.2022. 14.12.2023.
Renārs Kairis LU SP Biedrs 14.12.2022. 14.12.2023.
Adrians Daniels Bormanis LU students 14.12.2022. 14.12.2023.
  Amats Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas
Jūlija Stare Rektora padomniece 14.12.2022. 14.12.2023.
Ilona Kuka LU SP izpilddirektore 14.12.2022. 14.12.2023.
Rolands Baumanis LU SP valdes loceklis 14.12.2022. 14.12.2023.
Jānis Galakrodznieks LU SP biedrs 14.12.2022. 14.12.2023.
Patrīcija Annija Gudina LU studente 14.12.2022. 14.12.2023.
Elizabete Ozoliņa LU studente 14.12.2022. 14.12.2023.
Katrīna Utāne LU studente 14.12.2022. 14.12.2023.
Galvenie uzdevumi: Apmeklē LSA domes sēdes, izskata dokumentus un pauž LU viedokli. Apmeklē darba grupas, veic sadarbību starp LU un citām AII.
  Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas Atbildīgais
Līga Rudzāne 02.11.2022. 02.11.2023. liga.rudzane@lusp.lv, 28472717
Katrīna Utāne 15.03.2023. 15.03.2024.  
Agris Ratniks 15.03.2023. 15.03.2024.  
Ronalds Turnis 21.09.2022. 21.09.2023.  
Eva Borska 15.03.2023. 15.03.2023.  
Galvenie uzdevumi: pieņem lēmumus, kas skar LU kopumā, izskata budžetu, normatīvos dokumentus, stratēģiskus lēmumus, apstiprina dekānus, apstiprina studiju programmas u.c. Pārstāvis darbojas vismaz vienā no 4 komisijām.
  Senāta komisijas Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas Atbildīgais
Eva Borska Strat., Satv. 03.03.2021. 09.03.2023.  
Roberts Rostoks Strat., FBK 02.06.2021. 18.05.2023.  
Konstance Rute Krieviņa Satv., Akad. 18.05.2022. 18.05.2023.  
Olga Ošeniece Akad., Satv. 14.07.2021. 01.06.2023. Senatoru kolēģijas vadītāja - olga.oseniece@lusp.lv
Krista Čistjakova Satv., Strat. 11.10.2022. 11.10.2023.  
Rolands Baumanis Akad, FBK 16.02.2022. 16.02.2023.  
Rolands Turnis Akad, FBK 15.02.2023. 15.02.2023.  
Galvenie uzdevumi: Izskata akadēmiskās ētikas kodeksa pārkāpumus. Darbība notiek tad, kad saņemti pieteikumi izskatīšanai. Komisija izskata saņemtos dokumentus un nonāk pie kopīga lēmuma.
  Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas Atbildīgais
Olga Ošeniece 23.03.2022. 23.03.2023.  
      Indra Dzene - indra.dedze@lu.lv 67034313
Galvenie uzdevumi: Izskata un pieņem lēmumu par akadēmiska rakstura strīdiem, piemēram, noslēguma darba vērtēšanas procesu.
  Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas Atbildīgais
Dāvis Dejus 01.06.2022. 01.06.2023.  
      Māris Lejnieks - maris.lejnieks@lu.lv 67034554
Galvenie uzdevumi: Darbs komisijā norisināsies darba dienās, darba laikā. Darba uzdevums būs fiksēt LU DV istabu stāvokli, aprīkojumu, defektus u.c., kā arī piešķirt istabām klasi.
  Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas Atbildīgais
Renārs Kairis 11.10.2022. 11.10.2023. renars.kairis@lusp.lv 29108770
Eva Borska 11.10.2022. 11.10.2023.  
Galvenie uzdevumi: Darba grupa strādās pie LU un LU SP Vienošanās par LU DV attīstību ieviešanas plāna, LU DV audita veikšanas, rīcības plāna izstrādes, tehnisko risinājumu apstiprināšanas, kā arī LU DV plānošanas LU akadēmiskajā centrā.
  Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas Atbildīgais
Olga Ošeniece 27.10.2021. 27.10.2022.  
Renārs Kairis 27.10.2021. 27.10.2022. renars.kairis@lusp.lv 29108770
Galvenie uzdevumi: Izskata un apstiprina fakultāšu izvēlētos studentus stipendijas saņemšanai.
  Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas Atbildīgais
Evelīna Elva Sirmā 19.02.2022. 19.02.2023. eveliinaelva@gmail.com
Galvenie uzdevumi: Izskata stipendiju pieteikumus un izvērtē, kuriem kandidātiem piešķirt stipendijas.
  Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas Atbildīgais
Renārs Kairis 01.06.2022. 01.06.2023. Ivars Lācis - ivars.lacis@lu.lv 67033940
Galvenie uzdevumi: Izskata un apstiprina studentu pieteikumus stipendijas saņemšanai.
  Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas Atbildīgais
Renārs Kairis 01.06.2022. 01.06.2023. renars.kairis@lusp.lv 29108770
Galvenie uzdevumi: Veido komunikācijas kanālu starp LU sporta pārstavjiem un studentiem. Biedrība ņem vērā studentu viedokli par sporta attīstību.
  Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas Atbildīgais
Ansis Grišāns 09.03.2022. 09.03.2023. ansis.grisans@lu.lv
Galvenie uzdevumi: Izskata un apstiprina finansējuma piešķiršanu ERASMUS pieteikumiem.
  Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas Atbildīgais
Artūrs Danga 20.04.2022. 20.04.2023. arturs.danga@lusp.lv
Galvenie uzdevumi: Izvērtē un apstiprina vai noraida studiju programmu akreditācijas dokumentus un pašnovērtējuma ziņojumus.
  Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas Atbildīgais
Eva Borska 18.05.2022. 18.05.2023. eva.borska@lusp.lv
  Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas Atbildīgais
Ariana Krasiļščikova 01.06.2022. 01.06.2023.  
Egīls Kļuss 22.02.2023. 22.02.2024.  
  Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas Atbildīgais
Renārs Kairis 16.02.2022. 16.02.2023.  
      Valdis Segliņš valdis.seglins@lu.lv
  Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas Atbildīgais
Eva Borska 09.03.2022. 09.03.2023. eva.borska@lusp.lv
Artūrs Danga 01.06.2022. 01.06.2023.  
Veronika Vagotiņa-Vagule 15.03.2023. 15.03.2024.  
Renārs Kairis 15.03.2023. 15.03.2024.  
  Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas Atbildīgais
Aiva Staņēviča 11.10.2022. 11.10.2023. aiva.stanevica@lusp.lv
  Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas Atbildīgais
Eva Borska 22.02.2023. 22.02.2024.  
Krista Čistjakova 11.10.2022. 11.10.2023.  
Veronika Vagotiņa-Vagule 22.02.2023. 22.02.2024. Veronika Vagotiņa-Vagule veronika.vagotina-vagule@lusp.lv
Ģeorgs Binduks 22.02.2023. 22.02.2024.  
  Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas Atbildīgais
Patricija Mikele 09.03.2022. 09.03.2023. patricija.mikele@lusp.lv
*pārstāvji ievēlēti novērotāju statusā
  Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas Atbildīgais
Dāniels Ustups* 19.04.2023. 19.04.2024.  
Laura Milča* 19.04.2023. 19.04.2024.  
      Artūrs Danga - arturs.danga@lusp.lv - 22302374