Persona   Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas
Agris Ratniks   25.01.2024 Līdz sasaukuma beigām
Kristaps Āboliņš   25.01.2024 Līdz sasaukuma beigām
Kārlis Plusniņš   25.01.2024 Līdz sasaukuma beigām
Ieva Patrīcija Suseja   25.01.2024 Līdz sasaukuma beigām
Roberts Kokins   25.01.2024 Līdz sasaukuma beigām
Persona   Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas
Rolands Baumanis   16.10.2023 16.10.2023
Ilza Kampenusa   16.10.2023 16.10.2023
Egīls Kļuss   16.10.2023 16.10.2023
Dāvis Dūcis   16.10.2023 16.10.2023
Alens Aleksandrs Čerņa   16.10.2023 16.10.2023
Agris Ratniks   16.10.2023 16.10.2023
Ģeorgs Binduks   16.10.2023 16.10.2023
Persona   Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas
Valters Strods   27.12.2023 27.12.2024
Ilona Kuka   27.12.2023 27.12.2024
Liene Eglīte   27.12.2023 27.12.2024
Reinis Zonenbergs   27.12.2023 27.12.2024
Jūlija Stare   27.12.2023 27.12.2024
Annija Melece   27.12.2023 27.12.2024
Veronika Vagotiņa-Vagule   27.12.2023 14.12.2024
Galvenie uzdevumi: Apmeklē LSA domes sēdes, izskata dokumentus un pauž LU viedokli. Apmeklē darba grupas, veic sadarbību starp LU un citām AII.
  Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas  
Arturs Atvars 08.11.2023 08.11.2024  
Dāvis Dūcis 08.11.2023 08.11.2024  
Eva Borska 15.03.2023 15.03.2024  
Artis Kalniņš 29.02.2024 29.02.2025  
Alīna Prokopčika 29.02.2024 29.02.2025  
Galvenie uzdevumi: pieņem lēmumus, kas skar LU kopumā, izskata budžetu, normatīvos dokumentus, stratēģiskus lēmumus, apstiprina dekānus, apstiprina studiju programmas u.c. Pārstāvis darbojas vismaz vienā no 4 komisijām.
  Persona Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas  
Eva Borska 15.03.2023 15.03.2024    
Rolands Baumanis 29.02.2024 29.02.2025    
Ronalds Turnis 29.02.2024 29.02.2025    
Kristers Kokars 27.12.2023 27.12.2024    
Adriana Mauručaite 14.06.2023 14.06.2024    
Kristaps Āboliņš 27.12.2023 27.12.2024    
Anete Patrīcija Raiskuma 16.08.2023 16.08.2024    
Galvenie uzdevumi: Izskata akadēmiskās ētikas kodeksa pārkāpumus. Darbība notiek tad, kad saņemti pieteikumi izskatīšanai. Komisija izskata saņemtos dokumentus un nonāk pie kopīga lēmuma.
Persona Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas  
Eva Borska 19.04.2023 19.04.2024  
Adriana Mauručaite 29.02.2024 29.02.2025  
Galvenie uzdevumi: Izskata un pieņem lēmumu par akadēmiska rakstura strīdiem, piemēram, noslēguma darba vērtēšanas procesu.
Persona Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas  
Kristaps Āboliņš 28.06.2023 28.06.2024  
Galvenie uzdevumi: Darbs komisijā norisināsies darba dienās, darba laikā. Darba uzdevums būs fiksēt LU DV istabu stāvokli, aprīkojumu, defektus u.c., kā arī piešķirt istabām klasi.
Persona Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas  
Eva Kiršteine 16.10.2023 16.10.2024  
Kristaps Gržibovskis 16.10.2023 16.10.2024  
Galvenie uzdevumi: Darba grupa strādās pie LU un LU SP Vienošanās par LU DV attīstību ieviešanas plāna, LU DV audita veikšanas, rīcības plāna izstrādes, tehnisko risinājumu apstiprināšanas, kā arī LU DV plānošanas LU akadēmiskajā centrā.
  Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas Atbildīgais
Olga Ošeniece 27.10.2021. 27.10.2022.  
Renārs Kairis 27.10.2021. 27.10.2022. renars.kairis@lusp.lv 29108770
Galvenie uzdevumi: Izskata un apstiprina fakultāšu izvēlētos studentus stipendijas saņemšanai.
Persona Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas  
Arturs Atvars 29.02.2024 29.02.2025  
Galvenie uzdevumi: Veido komunikācijas kanālu starp LU sporta pārstavjiem un studentiem. Biedrība ņem vērā studentu viedokli par sporta attīstību.
Persona Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas  
Roberts Rostoks 16.10.2023 16.10.2024  
Galvenie uzdevumi: Izskata un apstiprina finansējuma piešķiršanu ERASMUS pieteikumiem.
Persona Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas  
Krišjānis Mārtiņš Alliks 25.01.2024 25.01.2025  
Galvenie uzdevumi: Izvērtē un apstiprina vai noraida studiju programmu akreditācijas dokumentus un pašnovērtējuma ziņojumus.
Persona Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas  
Rolands Baumanis 17.05.2023 17.05.2024  
Persona Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas  
Egīls Kļuss 14.06.2023 14.06.2024  
Domeniks Ulmanis 27.12.2023 27.12.2024  
Persona Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas  
Lauris Roberts Skripsts 29.02.2024 29.02.2025  
Persona Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas  
Ilza Kampenusa 14.06.2023 14.06.2024  
Renārs Kairis 15.03.2023 15.03.2024  
Eva Borska 15.03.2023 15.03.2024  
Alens Aleksandrs Čerņa 14.06.2023 14.06.2024  
Persona Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas  
Adriana Mauručaite 04.12.2023 04.12.2024 ]
Persona Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas  
Eva Borska 29.02.2024 29.02.2025  
Katrīna Lilientāle 29.02.2024 29.02.2025  
Ilza Kampenusa 28.06.2023 28.06.2024  
Dāvis Dūcis 28.06.2023 28.06.2024  
Rasa Ruka 16.08.2023 16.08.2024  
Laura Putniņa 16.08.2023 16.08.2024  
Veronika Vagotiņa-Vagule 25.01.2024 25.01.2025  
Emīls Reinis Ābele 29.02.2024 29.02.2025  
Alīna Prokopčika 29.02.2024 29.02.2025  
Persona Ievēlēšanas laiks Ievēlēšanas termiņa beigas  
Arturs Atvars 19.04.2023 19.04.2024  
Alens Aleksandrs Čerņa 19.04.2023 19.04.2024  
Egīls Kļuss 19.04.2023 19.04.2024  
Eva Borska 19.04.2023 19.04.2024  
*pārstāvji ievēlēti novērotāju statusā
Persona    
  Rolands Baumanis  
  Katrīna Lilientāle