Izsludināta rudens LU SP un LU DVSC Sociālā programma 2023

Pienācis laiks izziņot Sociālo programmu 2023!

Latvijas Universitātes Studentu padome sadarbībā ar Latvijas Universitātes Dienesta viesnīcu servisa centru arī rudens semestrī īsteno Sociālo programmu, kas radīta ar mērķi atbalstīt LU studentus, kuriem ir nepieciešama sociālā palīdzība, piedāvājot dienesta viesnīcās dzīvojošajiem studentiem iegūt līdz 50% atlaidi gultas vietas īrei.

Sociālajai programmai iespējams pieteikties sākot no šī gada 22. augusta īdz 15. septembrim!

Atbalstam iespējams pieteikties, ja pretendents atbilst kādam no kritērijiem, iesniedzot dokumenta/u kopija/as, kas ir ieskenēts/i vai salasāmi nofotografēts/i un parakstītas:

(1) trūcīgie un maznodrošinātie (izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes vai personas statusam);

(2) invalīdi (invaliditātes apliecības kopija);

(3) bāreņi (apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai);

(4) pretendenti, kas palikuši bez vecāka apgādības (VSAA izziņa par apgādnieka zaudējuma pensiju);

(5) pretendenti, kuri nāk no daudzbērnu ģimenēm, kurās visi bērni mācās un / vai studē (daudzbērnu ģimenes kartes kopija)

  • citi dokumenti, kas var palīdzēt izvērtēt Tavu pieteikumu.
 

Darba kārtība, kādā var pieteikties:

1. Elektroniski (piesakoties šeit)

Pretendentiem komplektācijā jāiesniedz:

  • Pieteikums atbalsta saņemšanai, kuru aizpilda elektroniski, kas ir elektroniski parakstīts [Pieejams ŠEIT];
  • Dokumenta/u kopija/as, kas ir ieskenēts/i vai salasāmi nofotografēts/i, un, kas apliecina Tavu vai Tavas ģimenes apgrūtināto materiālo un sociālo stāvokli kādā no sekojošajiem kritērijiem, kas ir elektroniski parakstīts/i:

2. Fiziski (ienesot dokumentus LU, Raiņa bulvārī 19, 136. kab., un atstājot Latvijas Universitātes Studentu padomes kastītē)

Pretendentiem komplektācijā jāiesniedz:

  • Pieteikums atbalsta saņemšanai, kas ir parakstīts [Pieejams ŠEIT];
  • Dokumenta/u kopija/as, kas ir ieskenēts/i vai salasāmi nofotografēts/i, un, kas apliecina Tavu vai Tavas ģimenes apgrūtināto materiālo un sociālo stāvokli kādā no sekojošajiem kritērijiem (Uz visām kopijām (ja netiek iesniegts oriģināls) jābūt uzrakstītam apliecinājumam - Kopija atbilst oriģinālam un paredzēta iesniegšanai DVSC un LU SP organizētajai  Sociālajai programmai (paraksts, paraksta atšifrējums un datums). Piebilde, ka jāparaksta gan pats pielikums, gan papildus dokuments.
 

SOCIĀLĀS PROGRAMMAS NOLIKUMS:

Latvijas Universitātes Studentu padomes un Dienesta viesnīcu servisa centra Sociālās programmas nolikums LU studējošajiem LU dienesta viesnīcu īrniekiem. 

 

Jautājumu gadījumā raksti uz e-pastu eva.kirsteine@lusp.lv