Dibināta 2021. gadā kā daļa no Studentu padomes, Latvijas Universitātes Starptautisko Studentu kolēģija (LU SSK) ir vēlēta studentu pārstāvniecības instance, kas mērķēta uz starptautisko studentu integrāciju LU.

 

Galvenaie LU SSK pienākumi aptver:

 • dažādu starptautiskajiem studentiem saistošu akadēmisku jautājumu risināšanu,
 • pasākumu organizēšanu ārzemju studentiem visa studiju gada garumā,
 • komunikācijas nodrošināšanu starp universitāti un ārzemju studentiem.
 

Mūsu vērtības ir integrācija, dažādība, iespējas un kopiena.

 

Vēlēšanas

Gadskārtēji novembrī norisinās LU SSK vēlēšanas, kā ietvaros ne vairāk kā 7 starptautisko studentu pārstāvjus LU SP kopsapulce var ievēlēt kā LU SSK biedrus. Tomēr, ja LU SSK biedru skaits ir nepilns, jaunus biedrus var ievēlēt arī pārējā gada laikā, lai aizpildītu tukšās vietas.

LU Starptautisko studentu kolēģijas nolikums pieejams šeit.

Tikmēr, jebkurš ir aicināts iesaistīties LU SSK kā aktīvists jebkurā brīdī.

Ja tev ir interese kļūt par studējošo pārstāvi vai aktīvistu LU SSK, lūdzu sazinies ar mums, rakstot uz ulisc@lusp.lv

 

LU SSK vada Priekšsēdētājs, kam palīdz Priekšsēdētāja vietnieks. Valdes pozīcijas ietver arī Akadēmiskā virziena vadītāju, Sociālā virziena vadītāju, Kultūras virziena vadītāju un Sabiedrisko attiecību vadītāju.

Priekšsēdētāja - Rajintha Silva:

 • pārvalda SSK darbu kopumā;
 • galvenā reprezentācijas funkcija;
 • galvenā kontaktpersona citām institūcijām;
 • organizē SSK sanāksmes.

Priekšsēdētājas vietnieks - Nohan Ali:

 • pārvalda SSK budžetu un noliktavu;
 • asistējoša loma Priekšsēdētājam;
 • administratīvo uzdevumu pārvalde;
 • palīdz pārējai valdei. 

Akadēmiskā virziena vadītājs - Reza Ghasempour:

 • sekmē akadēmisko godīgumu;
 • aizstāv studentu tiesības un intereses akadēmiskajā sfērā;
 • tiekas ar akadēmiskajiem darbiniekiem, lai risinātu problēmas;
 • strādā sadarbībā ar LU SP Akadēmisko virzienu.

Sociālā virziena vadītājs - Panagiotis Tsakonis:

 • aizstāv studentu tiesības un intereses sociālos jautājumos;
 • sekmē mentālo veselību un iekļautību;
 • strādā ar studentu sūdzību izskatīšanu;
 • strādā sadarbībā ar LU SP Sociālo virzienu.

Kultūras virziena vadītāja - Juliane Gotz:

 • organizē kultūras aktivitātes starptautiskajiem studentiem;
 • sekmē kultūras apmaiņu;
 • organizē kultūras un sporta pasākumus;
 • strādā sadarbībā ar LU SP Kultūras un sporta virzienu.

Sabiedrisko attiecību vadītāja - Keti Tevzadze:

 • pārvalda SSK sociālos medijus un kontus;
 • rada digitālo un fizisko reklāmas saturu;
 • informatīvi atbalsta SSK pasākumus;
 • izplata informāciju par SSK starp studentiem.