LU Studentu padome zinātnes jautājumos darbojas ar mērķi aktualizēt zinātnes iespējas studējošajiem, kā ari sniegt atbalstu studentiem-pētniekiem viņu zinātniskajā darbībā. Kā galvenie īstenojamie pasākumi zinātnes veicināšanai ir: zinātnes pulciņi, kas ļauj ikvienam iejusties pētnieka ādā uz dienu kādā Latvijas Universitātes zinātniskajā struktūrvienībā; zinātni veicinoši pasākumi kā, piemēram, hakatoni; studējošo informēšana par aktualitātēm un iespējām zinātnes jomā.

Ja vēlies pārstāvēt studentu intereses zinātnes un pētniecības jautājumos, veicināt studentu sadarbību ar Latvijas Universitātes zinātniskajām institūcijām, tad piesakies palīdzēt, rakstot koordinētājam zinātnes jautājumos Rūdolfam Jānim Zabolockim (rudolfs.zabolockis@lusp.lv).