Olga Ošeniece

Priekšsēdētāja

olga.oseniece@lusp.lv

+(371) 26656396


Laura Šīraka

Iekšējās komunikācijas virziena vadītāja

laura.siraka@lusp.lv

+(371) 20395758


Katrīna Utāne

Starptautiskā virziena vadītāja

katrina.utane@lusp.lv

+(371) 22056305


Līga Rudzāne

Koordinētāja lietvedības jautājumos

liga.rudzane@lusp.lv

+(371) 28472717


Rebeka Evita Dilbo

Koordinētāja sadarbības partneru jautājumos

rebeka.dilbo@lusp.lv

+(371) 28887534


Katrīna Annija Paegle

Koordinētāja grafiskā dizaina jautājumos

katrina.paegle@lusp.lv

+(371) 20420657

Aiva Staņēviča

Priekšsēdētājas vietniece

aiva.stanevica@lusp.lv

+(371) 25271702


Ariana Krasiļščikova

Kultūras un sporta virziena vadītāja

ariana.krasilscikova@lusp.lv

+(371) 20548393


Renāte Kozule

Sociālā virziena vadītāja

renate.kozule@lusp.lv

+(371) 27822939                              


Ralfs Mihailovs

Akadēmiskā virziena vadītājs

ralfs.mihailovs@lusp.lv

+(371) 22181487


Undīne Kate Finka

Koordinētāja sabiedrisko attiecību jautājumos

undine.finka@lusp.lv

+(371) 22137348


Beāte Orlova

Koordinētāja zinātnes jautājumos

beate.orlova@lusp.lv

+(371) 25142337