Deniss Celuiko

Priekšsēdētājs

deniss.celuiko@lusp.lv

+(371) 28622402


Laura Šīraka

Iekšējās komunikācijas virziena vadītāja

laura.siraka@lusp.lv

+(371) 20395758


Roberts Rostoks

Attīstības un stratēģijas virziena vadītājs

roberts.rostoks@lusp.lv

+(371) 67 034 317

 

Aiva Staņēviča

Priekšsēdētāja vietniece

aiva.stanevica@lusp.lv
+(371) 25271702


Ariana Krasiļščikova

Kultūras un sporta virziena vadītāja

ariana.krasilscikova@lusp.lv

+(371) 20548393


Renāte Kozule

Sociālā virziena vadītāja

renate.kozule@lusp.lv

+(371) 27822939


Olga Ošeniece

Akadēmiskā virziena vadītāja

olga.oseniece@lusp.lv

+(371) 26656396

Līga Rudzāne

Koordinētāja lietvedības jautājumos

liga.rudzane@lusp.lv

+(371) 28472717


Rebeka Evita Dilbo

Koordinētāja sadarbības partneru jautājumos

rebeka.dilbo@lusp.lv

+(371) 28887534

Marta Kupica

Koordinētāja sabiedrisko attiecību jautājumos

marta.kupica@lusp.lv

+(371) 20228861