2023.gada 28.jūnijs

Šajā sadaļā pieejami visi 2023. gada sasaukuma apstiprinātie protokoli.

 

LU SP Valdes sēžu protokoli:

LU SP Kopsapulču protokoli:

FSP Vadītāju un vietnieku sēžu protokoli:

LU SP Kultūras un sporta virziena sēžu protokoli:

LU SP Akadēmiskā virziena sēžu protokoli:

LU SP Sociālā virziena sēžu protokoli:

LU SP Starptautiskā virziena sēžu protokoli:

LU SP Vides ilgtspējas un attīstības virziena sēžu protokoli: