Aizstāvi studentu intereses universitātes līmenī un attīsti spēju argumentēt, un izteikt viedokli, analītiski raudzīties uz situācijām un gūsti neizsakāmu pieredzi! Kandidē par studējošo senatoru!

Latvijas Universitātes Senāts ir LU personāla koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas LU darbības sfēras, izņemot tos, kuri ar LU Satversmi nodoti LU Satversmes Sapulces pārziņā. To veido 38 akadēmiskā personāla pārstāvji, 2 vispārējā personāla pārstāvji, kā arī 10 studējošo pārstāvji, kurus ievēl LU Studentu padome. Studējošo pārstāvju dalība LU Senātā ir ļoti būtiska - tādā veidā tiek pārstāvētas ne tikai LU personāla intereses, bet arī visu studējošo viedokļi.

Studējošo senatoru amats prasa daudz komandas darba un atdeves, toties tas bieži vien neaizņem vairāk kā 10 stundas nedēļā un pretī dod iespēju būt par vienu no LU politikā kompetentākajiem studentiem. Studējošo senatori darbojas četrās komisijās:

  • akadēmiskājā komisijā (uzrauga profesoru vēlēšanas, ievēl goda profesorus un pieņem viesprofesorus);

  • finanšu un budžeta komisijā (LU budžeta sastādīšana, tā grozījumi, u. tml. darbi);

  • satversmes komisijā (normatīvi, nolikumi un to grozījumi);

  • stratēģijas komisijā (universitātes attīstības plānošana dažādos aspektos un mērogos).

LU Studējošo senatoru kolēģijas nolikums pieejams šeit.

Sūti savu CV un motivācijas vēstuli uz senatori@lusp.lv līdz 27. maijam, motivācijas vēstulē norādi DIVAS komisijas, kuru sastāvā vēlies tikt ievēlēts. Iesniegt vari elektroniski parakstītus dokumentus; e-paraksta neesamības gadījumā atstāj savus parakstītos dokumentus Raiņa bulvārī 19, 136. kabinetā (lietvedībā), LU SP kastītē un neaizmirsti atsūtīt elektronisko versiju!

Jautājumu gadījuma raksti dominiks.zeps@lusp.lv

Dalīties