Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) izsludina LU SP kopsapulci 29. martā plkst. 18:30 Latvijas Universitātes Senāta zālē. Sapulces laikā tiks izvērtēti un apstiprināti 75 studējošo pieteikumi dalībai LU Satversmes sapulcē, kā arī norisināsies studējošo senatoru vēlēšanas.

 LU SP kopsapulces darba kārtība:
 1. Iesniegumi;
 2. Darba kārtības apstiprināšana;
 3. Vēlēšanas:
  1. Studējošo senatoru vēlēšanas;
  2. Ceļamaizes stipendijas piešķiršanas komisija;
  3. ERASMUS uzraudzības komisija;
  4. NEPLP Sabiedriski konsultatīvā padome;
 4. Studentu pārstāvju LU Satversmes sapulcē apstiprināšana;
 5. Gada pārskata apstiprināšana;
 6. Atskaites.
Studējošo pārstāvju pieteikšanās dalībai LU Satversmes sapulcē turpinās līdz 24. martam, elektroniski aizpildot ANKETU. Latvijas Universitātes Satversmes sapulce ir LU pastāvīgā personāla pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības institūcija, un lēmējinstitūcija, kas tiesīga izskatīt un izlemt LU darbības un attīstības pamatjautājumus. Studējošo senatoru kandidāti aicināti iesniegt pieteikumus (CV, motivācijas vēstule, iesniegums) LU SP birojā, Raiņa bulvārī 19, 144. kabinetā, darba laikā līdz 22. marta plkst. 18:30 un arī elektroniski, sūtot minēto pieteikumu uz e-pastu lusp@lusp.lv. Papildu informācijas nepieciešamības un jautājumu rašanās gadījumā rakstīt uz senatori@lusp.lv vai zvanīt uz tālr. nr.: 29780399. Latvijas Universitātes Senāts ir LU personāla koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas LU darbības sfēras.

Dalīties