Foto: Raivis Rudenko

Nedēļas nogalē no 31. marta līdz 2. aprīlim, pēc divu gadu pārtraukuma Latvijas Universitātes Studentu padome klātienē aizvadīja akadēmisko semināru “Studentijas Akadēmija’23”, kur dalībnieki uzzināja vairāk Latvijas Universitātes un studentu pārstāvniecības akadēmiskās dabas jautājumiem.

Šogad seminārā tika aplūkotas dažādas interesantas tēmas un realizētas darbnīcas, kurās Latvijas Universitātes (LU) Studentu padomes (SP) biedri un aktīvisti diskutēja par studentu balss spēku un studējošo pārstāvniecības nozīmi, uzzināja vairāk par LU institūcijām un to darbību, analizēja studentijas akadēmiskās sfēras un universitātes aktualitātes, kā arī lektoru vadībā tika veicināta izpratne par akadēmisko godīgumu, studentu lomu zinātnē u.c. jautājumiem.

Īpaša uzmanība tika pievērsta jautājumam par akadēmisko godīgumu - to dalībniekiem skaidroja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore un bijusī Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova. Lektore akadēmisko godīgumu pielīdzināja savstarpējai cieņai un lekcijas laikā izmantoja viegli izprotamus salīdzinājumus, kas dalībniekiem ļāva labāk izprast šo jautājumu un akadēmiskā godīguma nozīmi.

Tika aizvadīta arī diskusija ar trīs LU fakultāšu dekāniem - Lindu Danielu no Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes, Jāzepu Loginu no Ķīmijas fakultātes un Daci Balodi no Teoloģijas fakultātes, pārstāvot dažādus zinātņu virzienus - eksakto, humanitāro un sociālo. Dekāni kopā ar dalībniekiem diskutēja par studiju kvalitāti, aplūkojot tādus jautājumus kā “Kas ir studiju kvalitāte un kas ir atbildīgs par to”, “Kā digitalizācija var uzlabot vai pasliktināt studiju kvalitāti”, “Kā lēmejinstitūcijas ietekmē studiju kvalitāti”, “Kas nepieciešams, lai uzlabotu studiju kvalitāti” u.tml.

Tāpat LU SP Akadēmiskajā seminārā “Studentijas akadēmija’23” viesojās:

  • Jānis Galakrodznieks no LU Debašu kluba, vadot darbnīcu par debatēm, uzsverot argumentācijas un tās izveides pamatprincipus;
  • LU studējošo senators Roberts Rostoks, lai pastāstītu par studiju maksu veidošanos un budžeta nozīmi;
  • bijušais Latvijas Studentu apvienības prezidents Kristafers Zeiļuks, stāstot par  studentcentrētu izglītību, Studentu pārstavniecības būtiskumu un iesaisti nacionālā līmenī;
  • zinātniskais asistents LU Ķīmiskās fizikas institūtā Rūdolfs Jānis Zabolockis dalībniekiem pastāstīja par studējošo iespējām iesaistīties zinātnē un pētniecībā;
  • LU SP bijusī priekšsēdētāja Signe Skutele skaidroja, kas ir studentu balss un ko ar to var panākt, kā arī dalījāsar pieredzes stāstiem par studentiju.

Seminārā gūtās zināšanas dalībniekiem turpmāk ļaus efektīvi risināt akadēmiskos jautājumus studējošo pārstāvniecībā un ārpus tās, kā arī palīdzēs attīstīt kompetenci studiju pieredzes uzlabošanā.

Dalīties