Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) ir izsludinājusi Latvijas Universitātes (LU) studentu Projektu konkursu 2017.gadam.

Šeit īsi apkopota visa informācija, kas Tev, student, varētu noderēt, lai savu projekta ideju īstenotu. 
  • Projektus ir iespējams iesniegt, sākot ar 27.martu līdz pat 30.septembrim vai kamēr ir pieejams projektu finansējums.
  • Tos var iesniegt ikviens LU students gan individuāli, gan kā studentu organizācijas pārstāvis.
  • Projekti ir jāiesniedz līdz katra mēneša pēdējai darba dienai.
  • Novērtēšanas komisija divu nedēļu laikā projektu izskatīs un sniegs atbildi. 
  • Projektu izvērtēšana notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks izvērtēts rakstiskais pieteikums, savukārt otrā kārtā notiek projektu mutvārdu prezentēšana. Uz otro kārtu tiks aicināti tikai labākie pirmās kārtas pretendenti.
  • Rezultāti tiks paziņoti mēneša laikā, kā arī publicēti LU Studentu padomes mājas lapā.
Pieejamais finansējums projektu konkursam: 29 056,96 euro. Ar pieņemšanas kārtību, nepieciešamajiem dokumentiem, izvērtēšanas kritērijiem kā arī citu noderīgu informāciju var iepazīties nolikumā. Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam griezties darba laikā LU Studentu padomes birojā, Raiņa bulvārī 19, 144.kab,vai arī rakstīt uz lusp@lusp.lv Saistošie dokumenti:  Projektu konkursa NOLIKUMS; Projektu konkursa PIETEIKUMA VEIDLAPAS (pielikumi 1-3); Projektu konkursa ATSKAITES VEIDLAPA (pielikums 4); Projektu konkursa ATZINUMA VEIDAPA (pielikums 5). 

Dalīties