Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) izsludina LU SP kopsapulci 10.maijā plkst. 18:30 Latvijas Universitātes Senāta zālē. Sapulces laikā tiks apstiprinātas izmaiņas stipendiju nolikumā, norisināsies studējošo senatoru vēlēšanas, tiks ievēlēts pārstāvis LU SP Revīzijas komisijā un LU SP Akadēmiskajā ētikas komisijā.

Darba kārtība:
 1. Iesniegumi;
 2. DK Apstiprināšana;
 3. Balsu skaitīšanas komisijas izveide;
 4. Vēlēšanas:
  1. Studējošo senatoru vēlēšanas;
  2. LU SP Revīzijas komisijas vēlēšanas (1 vieta);
  3. LU SP Pārstāvija Akadēmiskās ētikas komisijā vēlēšanas; 
 5. Stipendiju nolikuma apstiprināšana;
 6. U pamatstudiju programmu pirmā gada studentu kuratoru pamatnostādnes;
 7. Atskaites.
Atgādinam, ka LU studējošo senatoru amatam var pieteikties, iesniedzot motivācijas vēstuli un CV klātienē LU SP birojā un elektroniski, rakstot uz senatori@lusp.lv līdz šī gada 3. maija plkst. 14:00! Papildu informācijas nepieciešamības un jautājumu rašanās gadījumā rakstīt uz senatori@lusp.lv vai zvanīt uz tālr. nr.: 29780399. Latvijas Universitātes Senāts ir LU personāla koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas LU darbības sfēras.

Dalīties