Latvijas Universitātes Studentu padome sadarbībā ar Latvijas Universitātes Infrastruktūras departamentu arī rudens semestrī īsteno Sociālo programmu, kas radīta ar mērķi atbalstīt LU studentus, kuriem ir nepieciešama sociālā palīdzība, piedāvājot dienesta viesnīcās dzīvojošajiem studentiem iegūt līdz 50% atlaidi gultas vietas īrei.

Sociālajai programmai iespējams pieteikties līdz šī gada 17. septembrim.

Darba kārtība, kādā var pieteikties:

1.Elektroniski (sūtot uz programma@lusp.lv)

Pretendentiem komplektācijā jāiesniedz:

  • Pieteikums atbalsta saņemšanai, kuru aizpilda elektroniski [Pieejams ŠEIT];
  • Dokumenta/u kopija/as, kas ir ieskenēts/i vai salasāmi nofotografēts/i, un, kas apliecina Tavu vai Tavas ģimenes apgrūtināto materiālo un sociālo stāvokli kādā no sekojošajiem kritērijiem:

(1) trūcīgie un maznodrošinātie (izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes vai personas statusam);

(2) invalīdi ( invaliditātes apliecības kopija);

(3) bāreņi (apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai);

(4) pretendenti, kas palikuši bez vecāka apgādības (VSAA izziņa par apgādnieka zaudējuma pensiju);

(5) pretendenti, kuri nāk no daudzbērnu ģimenēm, kurās visi bērni mācās un / vai studē (daudzbērnu ģimenes kartes kopija)

  • citi dokumenti, kas var palīdzēt izvērtēt Tavu pieteikumu.
 

2. Fiziski (ienesot dokumentus LU, Raiņa bulvārī 19, 136. kab., un atstājot Latvijas Universitātes Studentu padomes kastītē)

Pretendentiem komplektācijā jāiesniedz:

  • Pieteikums atbalsta saņemšanai [Pieejams ŠEIT];
  • Dokumenta/u kopija/as, kas ir ieskenēts/i vai salasāmi nofotografēts/i, un, kas apliecina Tavu vai Tavas ģimenes apgrūtināto materiālo un sociālo stāvokli kādā no sekojošajiem kritērijiem (Uz visām kopijām (ja netiek iesniegts oriģināls) jābūt uzrakstītam apliecinājumam - Kopija atbilst oriģinālam un paredzēta iesniegšanai ID un LU SP organizētajai  Sociālajai programmai (paraksts, paraksta atšifrējums un datums).):

(1) trūcīgie un maznodrošinātie (izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes vai personas statusam);

(2) invalīdi ( invaliditātes apliecības kopija);

(3) bāreņi (apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai);

(4) pretendenti, kas palikuši bez vecāka apgādības (VSAA izziņa par apgādnieka zaudējuma pensiju);

(5) pretendenti, kuri nāk no daudzbērnu ģimenēm, kurās visi bērni mācās un / vai studē (daudzbērnu ģimenes kartes kopija)

  • citi dokumenti, kas var palīdzēt izvērtēt Tavu pieteikumu.

Latvijas Universitātes Studentu padomes un Infrastruktūras departamenta Sociālās programmas nolikums LU studējošajiem LU dienesta viesnīcu īrniekiem.

Jautājumu gadījumā raksti uz e-pastu programma@lusp.lv.

Dalīties