Fakultāšu studējošo pašpārvalžu vēlēšanas

Vai esi jau universitātē atradis savus domubiedrus un vēlies kopā ar viņiem paveikt ko vairāk? Šī gada 6. – 12. novembrī norisināsies visu 13 Latvijas Universitātes fakultāšu studējošo pašpārvalžu vēlēšanas, kurās ir tiesības kandidēt un vēlēt visiem LU studējošajiem. Par vēlēšanu norisi atbildīgu LU Studentu padome savā 16. oktobra kopsapulcē ievēlēja Vēlēšanu komisiju.

Lai kandidētu vēlēšanās, ir jāizveido kandidātu saraksts ar vismaz vienu kandidātu, kas ir jāiesniedz savas fakultātes vēlēšanu komisijai ne vēlāk kā desmit dienas pirms attiecīgās fakultātes pirmās vēlēšanu dienas. Veidlapas sarakstu iesniegšanai ir pieejamas šeit. Kandidēšanas apliecinājumu var izmantot tie kandidāti, kuri kāda iemesla dēļ nevar parakstīt kopīgo veidlapu.

Šis raksts jaunu lēmumu pieņemšanas gaitā tiks atjaunināts, lai atspoguļotu aktuālāko informāciju.

Ja redzi pārkāpumus vēlēšanu procesā vai arī nespēj atrast nepieciešamo info, sazinies ar LU SP Vēlēšanu komisiju, rakstot uz vk@lusp.lv! 

Ar LU SP Vēlēšanu nolikumu var iepazīties šeit.

LU SP Vēlēšanu komisijas lēmumus var apskatīt šeit.

Vēlam veiksmi radošu un darboties gribošu domubiedru rašanā un vēlēšanās!

Fakultāšu studējošo pašpārvalžu Vēlēšanu komisijas vēl lemj par vēlēšanu laikiem un vietām. Šī informācija tiks atjaunota katru dienu. 

Bioloģijas fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs: Eduards Teodors Mincis (eduards.teodors@gmail.com)

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs: - Niks Lūsis (niks123.lusis@gmail.com)

Datorikas fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs: - Alens Aleksandrs Čerņa (alens.cerna@datoriki.lv)

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs: Sergejs Kudinovs (sppk.mozart@gmail.com)

Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja: - Una Grauda (una.grauda@geografumafija.lv)

Humanitāro zinātņu fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs: - Aleksandrs Grigorjevs (grigorjevs.aleksandrs@inbox.lv)

Juridiskās fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs: - Dainis Zeļenkovs (zelenkovsdainis@gmail.com)

Ķīmijas fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja: - Evelīna Meijere (meijereevelina@gmail.com)

Medicīnas fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs: - Ērika Bogdanova (erika.bogdanova17@gmail.com)

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs: - Luīze Poča (poca.luize@gmail.com)

Sociālo zinātņu fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs: - Emīls Ābele (emils.abele@gmail.com)

Teoloģijas fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja: - Kitija Madelāne (m.kitija@gmail.com)

Vēstures un filozofijas fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs: - Kristaps Gržibovskis (kg18005@students.lu.lv) 

Ar LU SP Vēlēšanu komisiju var sazināties, rakstot uz e-pastu vk@lusp.lv.

Ar LU SP Vēlēšanu nolikumu var iepazīties šeit.

LU SP Vēlēšanu komisijas lēmumus var apskatīt šeit.