Ziņo par ļaunprātīgu attieksmi Latvijas Universitātē

Latvijas Universitātes Studentu padome atgādina, ka ikvienam studējošajam augstākās izglītības iestādē ir tiesības tikt cienītam, uzklausītam un sadzirdētam. Ja kādreiz nonāc situācijā, kurā saskaries ar seksuālu vai emocionālu vardarbību augstākās izglītības iestādē, vēlamies iedrošināt par to runāt un vērsties pēc palīdzības!

Uzzini kā:

Atceries, ka nevienam nav tiesības ļaunprātīgi izmantot savu amatu, lai pazemotu un apkaunotu Tevi. Ja zini kādu vai esi saskāries ar jebkāda veida manipulāciju, ziņo par to!