Starptautiskais virziens ienes internacionālu dvesmu LU SP darbībā ar neformālo kultūras apmaiņas programmu „Culture Exchange Programme”, rūpēm par ārvalstu studentiem, ar sadarbības pasākumu un projektu organizēšanu. Virziens arī nodrošina iespējas vietējiem studentiem doties pieredzes apmaiņas braucienos, apmeklējot citu valstu universitātes, lai labās prakses piemērus arī pielietotu un integrētu LU procesos.

Ja vēlies veicināt sadarbību ar ārvalstu universitātēm, iesaistīt ārzemju studentus LU informācijas apritē un kultūras pasākumos, kā arī veicināt saliedētību LU studentu vidē, izglītojot un informējot par dažādām kultūrām un uzlabot apmaiņas studentu integrāciju, piesakies palīdzēt, rakstot uz lusp@lusp.lv