Starptautiskais virziens ienes internacionālu dvesmu LU SP darbībā ar LU Starptautisko studentu kolēģijas iniciatīvu, rūpēm par ārvalstu studentiem, ar sadarbības pasākumu un projektu organizēšanu. Virziens arī nodrošina iespējas vietējiem studentiem doties pieredzes apmaiņas braucienos un komandējumos, apmeklējot citu valstu universitātes, lai labās prakses piemērus arī pielietotu un integrētu LU procesos.

Virziens strādā pie norāžu tulkojumu izstrādes visās LU ēkās, pie dažādu starptautisko studentu pasākumu organizēšanas, t.sk. pie gadskārtējā Starptautisko studentu Spēļu vakara 17. novembrī, kā arī pie daudzu citu jau esošu pasākumu pielāgošanas starptautisko studentu dalībai.

Ja vēlies veicināt sadarbību ar ārvalstu universitātēm, iesaistīt ārzemju studentus LU informācijas apritē un kultūras pasākumos, kā arī veicināt saliedētību LU studentu vidē, izglītojot un informējot par dažādām kultūrām un uzlabot apmaiņas studentu integrāciju, piesakies palīdzēt, rakstot LU SP (lusp@lusp.lv).