Sociālais virziens rūpējas par sociālo interešu aizstāvību un labklājību. Virziens īsteno ne tikai Sociālo programmu, kas atbalsta kopmītnēs dzīvojošos studentus, bet arī Mentoru programmu, dienesta viesnīcu vecāko sistēmu, kā arī risina studentu finansiālos aspektus – studējošo kredīta un stipendiju problēmas.

Ja vēlies izmantot iespēju pārstāvēt studentu intereses labklājības un studiju pieejamības jautājumos, atbalstīt jauno LU studentu integrāciju, kā arī veicināt studentu sadarbību ar LU struktūrvienībām, piesakies palīdzēt, rakstot sociālā virziena vadītājai Emīlam (emils.abele@lusp.lv).