Ekopadomes darbība vērsta uz LU iesaisti starptautiskajā Ekoskolu programmā un uz universitātes ilgtspējas vērtēšanu un sertificēšanu līdzīgās sistēmās, uz LU saimes izglītošanu ilgtspējas jautājumos, kā arī to popularizēšanas pasākumu īstenošanu un sadarbību ar studējošiem. LU Ekopadomē studējošo intereses pārstāv 3 LU SP kopsapulces uz gadu vēlēti pārstāvji.