Pēc vairāku nedēļu garām diskusijām un apspriedēm, Latvijas Universitātes Studentu padomes (LU SP) Satversmes sapulces delegāti ir vienojušies 1. marta LU Satversmes sapulcē atbalstīt prof. Signi Bāliņu.  

Vakar, 28. februārī, tika aizvadītas LU Studentu padomes un LU Absolventu kluba kopīgi rīkotās LU rektora amata kandidātu debates. Pasākuma ietvaros studējošajiem un citiem interesentiem bija iespēja iepazīties ar abu kandidātu vīziju par turpmāku LU attīstības plānu, studējošo iesaisti universitātes izglītības un labklājības uzlabošanā, kandidātu attieksmi par studiju modernizāciju, kā arī saņemt atbildes uz citiem interesējošiem jautājumiem.

LU SP Satversmes sapulces delegāti pēc diskusijām un iekšēja demokrātiska balsojuma rekomendē atbalstīt prof. Signi Bāliņu. Savā vīzijā rektora amata kandidāte iestājās par atvērtu un iekļaujošu vidi universitātē, veiksmīgāku digitalizācijas procesu un Universitātes iekšejo procesu efektivizēšanu. Tas ir būtisks elements, lai tiktu veicināta mūsu Alma mater straujāka attīstība un konkurētspēja, padarot to ne tikai par pirmo izvēli studijām jauniešiem, bet arī kā spēcīgu darba devēju Latvijā.   

LU Satversmes sapulcē 25% no visiem dalībniekiem jeb 50 pārstāvji ir studējošie, kurus ievēl Latvijas Universitātes Studentu padome.

 

Dalīties