Latvijas Universitātes (LU) Studentu padome (SP), sadarbībā ar LU fondu un SIA “BioSan” aicina uzņēmīgākos studentus līdz 30.aprīlim iesniegt savus projektus un saņemt stipendiju līdz 1500 EUR vērtībā.

Lai pieteiktu projektu, aizpildīta pieteikuma forma latviešu valodā ar pievienotajiem materiāliem iesniedz LU SP birojā Raiņa bulvārī 19., 144. kabinetā (darba laikā) un iesūta uz adresi lusp@lusp.lv. Projekta aprakstā obligāti ir jāietver: ·       projekta nepieciešamības pamatojums; ·       informācija par projekta mērķiem un uzdevumiem (īstermiņa un ilgtermiņa); ·       darbības programma; ·       informācija par rezultātiem, kas sasniegti īstenojot projektu; ·       informācija par projekta īstenotājiem (īstenošanā iesaistītās personas un organizācijas); ·       informācija par mērķauditoriju; ·       informācija par starpfakultāšu sadarbību. Konkursa pieteikumu izvērtē divās kārtās, abām norisinoties laika posmā no 30.04.2017.- 14.05.2017. Detalizēti projekta konkursa noteikumi. Konkursa rezultāti tiek paziņoti personiski katram Iesniedzējam un publicēti LU SP portālā (www.lusp.lv) mēneša laikā pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Projekta pieteikuma forma

Dalīties