Latvijas Universitātes Studentu padomes valdes un biroja, kā arī LU Senāta pārstāvji 2024. gada 16. februārī tikās ar LU vadību, lai pārrunātu paveikto, kā arī iepazīstinātu ar 2024. gadā paredzētajiem darbiem!

Turpinot tradīciju, LU Studentu padomes pārstāvji tikās ar LU vadību, lai iepazīstinātu ar pērnajā gadā paveikto, kā arī informētu par turpmākajiem plāniem un attīstību. Šajā tikšanās reizē tika apspriesti vairāki uzlabojumi LU SP darbībā, kas veicinātu plašāku studentu iesaisti studentu pārstāvniecībā, kā arī veicinātu ciešāku sadarbību starp LU SP un citām LU struktūrvienībām.

Dalīties