Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) meklē jaunu kolēģi - konsultantu juridiskajos jautājumos! Ja vēlies pievienoties mūsu lieliskajam kolektīvam, piesakies līdz 17. februārim!

LU SP ir studējošo vēlēta, neatkarīga, koleģiāla institūcija studējošo tiesību un interešu pārstāvniecībai Latvijas Universitātē. Tā rūpējas par akadēmiskās vides atbilstību studējošo prasībām, organizē kultūras, sociālos un sporta projektus un pārstāv Latvijas Universitātes studējošo viedokli.

Galvenie pienākumi:

- Veikt līgumu un juridiska rakstura dokumentu (t.sk. LU SP iekšējo normatīvo aktu) izstrādi vai grozīšanu pēc nepieciešamības, nodrošinot to aktualitātil;

- Uzturēt komunikāciju ar LU studējošajiem senatoriem un LU SP pārstāvjiem Latvijas Studentu apvienībā un kopīgi strādāt pie LU SP pozīciju veidošanas dažādos jautājumos;

- Veicināt FSP izpratni juridiskajos jautājumos un pēc nepieciešamības iesaistīties juridisko problēmjautājumu risināšanā;

- Koordinēt amatam attiecināmo projektu izstrādi un norisi (t.sk. pēc nepieciešamības sasaucot un vadot darba grupas);

- Piedalīties LU SP biroja sanāksmēs, LU SP kopsapulcēs, valdes sēdēs, fakultāšu studentu pašpārvalžu vadītāju un vietnieku sēdēs;

- Sniegt juridiska rakstura konsultācijas LU SP valdes locekļiem un biroja darbiniekiem uzdevumu veikšanai savas kompetences ietvaros;

- Sagatavot priekšlikumus dažādiem normatīvo aktu projektiem;

- Sekot līdzi un informēt LU SP valdi par aktuālajām izmaiņām LU iekšējos normatīvajos aktos, augstākās izglītības jomu regulējošos normatīvajos aktos, kā arī tiesu praksi;

Prasības pretendentam:

 • Prasmes lietot Microsoft Office programmatūru, primāri Word, PowerPoint, Excel;
 • LU studējošā statuss tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • Precizitāte un rūpīgums pienākumu izpildē;
 • Spēja efektīvi strādāt kā individuāli, tā komandā;
 • Pieredze līdzīgā amatā un pieredze studentu pārstāvniecībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Iesākta vai pabeigta augstākā izglītība tiesību zinātnē vai tam pielīdzināmā jomā.

Mēs piedāvājam:

 • Darbu aktīvā un dinamiskā kolektīvā;
 • Iespēju profesionāli pilnveidoties;
 • Elastīgu darba laiku;
 • Jaunu profesionālā darba pieredzi;
 • Iespēju realizēt savas idejas;
 • Iespēju studijas apvienot ar darbu;
 • Bezmaksas kafiju;
 • Veselības apdrošināšanu.

Darba alga: sākot ar 210 EUR (bruto)
Darba slodze: sākot no 0.2
Darba vieta: Rīga, Raiņa bulvāris 19 un attālināti


Tavu CV un motivācijas vēstuli gaidīsim lusp@lusp.lv līdz 2024. gada 17. februārim!

Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, droši sazinies ar LU SP komandu, rakstot uz lusp@lusp.lv

Dalīties