2023. gada 17. jūlija Latvijas Universitātes (LU) vadības sēdē apstiprināti studējošo kursu vecāko noteikumi. Tie nosaka kursu vecāko pienākumus un tiesības, koordinācijas, ievēlēšanas un darbības pārtraukšanas procesus. Kursu vecāko noteikumi pieejami gan latviešu, gan angļu valodā.  

Latvijas Univesritātes kursu vecāko noteikumu mērķis ir nodrošināt un veicināt kursu interešu pārstāvniecību akadēmiskajā, sociālajā, kultūras un sporta jomā, vispārīgi uzlabojot kursu vecāko sistēmu kopumā visā universitātē. Tie paredz koordinatora iecelšanu no LU studējošo vidus, kas pārraudzīs kursa vecāko kursa vecāko ievēlēšanu un pienākumu veikšanu atbilstoši noteiktajiem procesiem. Koordinatoram būs iespēja ikdienā risināt aktuālus un ar studijām saistītus jautājumus, virzoties uz kopīgi noteiktiem mērķiem, lai vispārīgi uzlabotu studiju procesa kvalitāti un efektivitāti. 

Kursu vecāko pienākumos ietilps kursa viedokļa apkopošana un pārstāvniecība, informācijas plūsmas vadība, kā arī veicināt kursa studējošo iesaisti pētniecībā un ārpusstudiju aktivitātēs. Ikdienā saskaroties ar dažādām situācijām, būs nepieciešams izvērtēt kursa sūdzības, ieteikumus, piedāvājumus, lūgumus un jautājumus saskaņā ar LU iekšējiem normatīvajiem aktiem. Kursa vecākajam būs nepieciešams apmeklēt un iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā kursu vecāko sapulcēs.

Plašāku informāciju iespējams uzzināt, iepazīstoties ar kursu vecāko noteikumiem latviešu valodā un ENG.

Tuvojoties vērienīgajiem LU studentu svētkiem “Aristotelis”, apstiprinātajiem kursu vecākajiem tiks piešķirta 75% atlaide biļešu iegādei.

Jautājumu gadījumā iespējams interesēties pie LU SP Akadēmiskā virziena vadītāja Rolanda Baumaņa (rolands.baumanis@lusp.lv).

 

Dalīties