Lai noskaidrotu, ar kāda veida diskrimināciju augstākās izglītības vidē sastopas studējošie, akadēmiskais un vispārējais personāls, Latvijas Studentu apvienība sadarbībā ar Latvijas Universitātes Studentu padomi un Latvijas Universitāti ir izstrādājusi aptauju “Diskriminācija augstākās izglītības iestādēs”.

Šobrīd Latvijā trūkst padziļinātas analīzes par diskriminācijas izpausmēm un gadījumiem Latvijas augstākās izglītības iestādēs, kas atspoguļotu diskriminācijas gadījumus un statistiku augstskolās un koledžās, tomēr nereti nākas uzklausīt situācijas par šāda veida gadījumiem un pieredzes stāstiem no studējošo puses.

Pēc Latvijas Universitātes Studentu padomes (LU SP) iniciatīvas sadarbībā ar Latvijas Universitāti (LU) un Latvijas Studentu apvienību (LSA) tika rīkotas darba grupas un rasti risinājumi. Šobrīd ir izstrādāta aptauja “Diskriminācija augstākās izglītības iestādēs”, lai noskaidrotu diskriminācijas izpausmes augstākās izglītības iestādēs.

Šie aptaujas dati būs nozīmīgi, lai novērtētu, kāda šobrīd ir situācija augstākās izglītības vidē, un īstenotu diskriminācijas novēršanas un iekļaujošas vides veicinošus pasākumus.

Aptauju līdz šī gada 26. maijam ir aicināti aizpildīt LU un citu augstākās izglītības iestāžu studenti un darbinieki: ej.uz/diskriminacijasaptauja. Aptaujas aizpildīšanai jāparedz aptuveni piecas līdz piecpadsmit minūtes.

Projekta idejas iniciators ir LU SP. Aptaujas projekta vadītāji ir Renārs Kairis (LU Ekopadomes priekšsēdētājs, LU SP 2021./2022. Sociālā virziena vadītājs) un Līva Vaivade (LSA Sociālā virziena vadītāja).

Aptauja izstrādāta sadarbībā ar dažādām organizācijām un iesaistītajām pusēm, tostarp, LU Karjeras centra ekspertēm Daci Siliņu un Līgu Valinku. Tāpat arī ar Centra MARTA eksperti Madaru Mazjāni, invalīdu un viņu draugu biedrības “Apeirons” pārstāvi Ivaru Balodi, RTU psiholoģi Viktoriju Gainu, RSU Rehabilitācijas fakultātes dekāni Signi Tomsoni un RSU Politikas zinātnes katedras pētnieci Elizabeti Vizgunovu.

Dalīties