Foto: Katrīna Annija Krūmiņa

Pagājušajā nedēļā, 6. aprīlī, Lielajā aulā Latvijas Universitātes Studentu padomes pasākumā “Gada balva” tika apbalvoti 2022. gada izcilākie notikumi, sasniegumi un personības, kas uzlabojuši un pilnveidojuši studentu ikdienu un arī universitātes vidi.

No 3. līdz 16. martam pasākuma mājaslapā gadabalva.lusp.lv jebkuram no LU saimes bija iespēja pieteikt kādu studentu, pasākumu vai notikumu kādā no 14 nominācijām. Pasākuma dienā tika sumināti nomināciju ieguvēji.

Par gada akadēmisko sasniegumu tika atzīta iGEM TEAM “Latvia-Riga”. Tas ir pasaules lielākais sintētiskās bioloģijas forums. Katras komandas mērķis ir nepilna gada laikā atrisināt problēmu, izmantojot sintētisko bioloģiju un mērķtiecīgi inženierējot bioloģiskas sistēmas, un aizstāvēt savu projektu “Grand Jamboree”. Studentu komanda kopumā piesaistīja aptuveni 30 000 EUR, t.sk., daļu no LU Studentu padomes projektu konkursa. Pētījums oktobrī tika prezentēts “Grand Jamboree 2022” un saņēma bronzas atzinumu.

Nominācijā “Gada sociālais sasniegums” par laureātu kļuva Bioloģijas fakultātes psiholoģiskās veselības nedēļa, kas kā pasākums fakultātē norisinājās pirmo reizi. Tika piesaistīti 4 vieslektori, kuri vadīja lekcijas par studentu izvēlētajām tēmām. Pasākums norisinājās vakaros attālināti “Zoom” platformā. Tika izskatītas šādas tēmas: iederēšanās un savstarpējo attiecību veidošana introvertiem un ekstravertiem, depresija un trauksme, psihiskā veselība caur bioloģijas lēcu, izdegšanas sindroms.

Kā gada kultūras sasniegumu tika atzīts BF SP, PPMF SP, MF SP, ĶF SP un FMOF SP kopīgi rīkotais pasākums “Par zaļu pat vēl zaļāka zaļumballe”. Tas ir pasākums ar vēl nebijušu konceptu - pavasara semestra noslēguma pasākums, kas notiek zaļumballes formātā, ko organizatoriem izdevās iznest diezgan lieliski! Balles veidošanas laikā bija daudz šķēršļu un jaunumu, tomēr cauri visām grūtībām organizatori sadraudzējās savā starpā un sarīkoja lielisku balli. Divas grupas, kas spēlēja dzīvo mūziku, “food truck”, dažādas aktivitātes un kārtīga ballīte līdz rīta gaismai.

Nominācijā “Gada kļūme” par laureātu kļuva Bioloģijas fakultātes pirmkursnieku nometnes “Nakts uz Raga” pirmkursnieka atstāšana veikalā. Pirmajā pieturā līdz Kolgas ragam pēc 20 min veikala apmeklējuma pirmkursniece saprata, ka ir palikusi bez transporta - kopējā grupas autobusa. Taču beigās situācija tika atrisināta un Bioloģijas fakultātes mācībspēki nogādāja pirmkursnieci galamērķī.

Par gada studējošo tika atzīta Aiva Birne no Medicīnas fakultātes. Aiva Birne ir pirmā studente no Baltijas valstīm, kura ir uzvarējusi EAHP-EPSA “Student Science Award” konkursā, kas ir studentu pētījumu konkurss, kuru organizē Eiropas Slimnīcu farmaceitu asociācija (ESPA). Pateicoties uzvarai, Aivai bija iespēja doties uz Vīni, kur norisinājās ESFA ikgadējais kongress, kurā saņēma šo vērtīgo apbalvojumu un varēja nest Latvijas Universitātes vārdu Eiropā. Tāpat Aiva studiju gadu laikā ir aktīvi iesaistījusies Farmācijas programmas popularizēšanā skolēniem. Šogad viņa uzstājās Latvijas Farmaceitu biedrības organizētajā konferencē. Papildus viņa ir pabeigusi pedagoģijas kursus, tādēļ ārpus studijām strādā par ķīmijas skolotāju.

Nominācijā “Gada izaugsme” par laureāti kļuva Eva Borska. Viņa iepriekšējā gadā tika ievēlēta par Ģeogrāfijas un zemes zinātņu Studentu pašpārvaldē (ĢZZF SP) priekšsēdētāju, paralēli darbojoties LU Senātā kā studējošo pārstāve. Laikam ejot Eva tika izraudzīta par Studējošo senatoru kolēģijas vadītāju, vēlāk arī LU SP priekšsēdētāja vietnieci un LU Satversmes sapulces priekšsēdētājas vietnieci.

Ievas Pauniņas sasniegumi ārpus studijām tika novērtēti visvairāk no balsotāju puses. Ieva Pauniņa ir Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes (LU BF) maģistru 2. kursa studente, kas aktīvi darbojas arī ārpus universitātes. Sevišķi mīļas nišas ir hokejs, triatlons, Macro fotogrāfija un dabas aizsardzība.

Par Gada citātu kļuva Mārtiņa Jāņa Zariņa citāts “Problēmu var atrisināt ar jaunu problēmu”. Mārtiņš ir tas cilvēks, kurš zin, kā pacelt garstāvokli. Ienākot SP viņš vienmēr ienes to pozitīvo auru, kura pārējiem ir nepieciešama. Ar savu smaidu un enerģiju viņš velk līdzi arī citus un pārliecinās, ka arī citi jūtas labi.

Nominācijā “Gada biedrs” laurus plūca Dāvis Dejus. Dāvis ir Juridiskās fakultātes students, kurš sasaukuma laikā kā aktīvi darbojies fakultātes Studentu pašpārvaldē, tā arī bijis Latvijas Universitātes Studentu padomes (LU SP) biedrs. Viņam izdevās apvienot Latvijas Studentu apvienības domnieka un LU studējošā senatora amatu, paralēli esot vienīgais studējošo pārstāvis LU Akadēmiskajā šķīrējtiesā un pildot LU SP Revīzijas komisijas priekšsēdētāja pienākumus.

Par gada aktīvistu tika atzīts Agris Ratniks. LU SP Akadēmiskais, Iekšējās komunikācijas un Ārlietu virziens Agrim bija kā ikdiena, papildus tam vadot vēl Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldi (JF SP). Arvien aktīvāk interesējoties par LU SP darbību, viņš kļuva arī par LU SP pārstāvi Latvijas Studentu apvienības (LSA) domē.

Nominācijā “Gada vecbiedrs” par laureātu kļuva Laura Šīraka. Laura ir gan Sociālo zinātņu fakultātes Studentu pašpārvaldes (SZF SP), gan Latvijas Universitātes Studentu padomes (LU SP) vecbiedrs. 2022. gadā, vecbiedra statusā būdama, viņa ir palīdzējusi gan ar darbiem, gan ar padomiem SZF SP Pirmsaristotelī, SZF Fukšos un SZF SP Jauno biedru seminārā, Aristotelī u.c. pasākumiem. Tāpat Laura nevienam neļauj aizmirst par LUSPamu un tā dzimšanas dienām. Laura vienmēr ir gatava izpalīdzēt, kad tas ir nepieciešams, paralēli darbojoties LU Absolventu klubā.

Par gada akadēmisko studējošo draugu tika atzīta Kristīne Strada-Rozenberga. Pagājušā gada laikā Juridiskās fakultātes (JF) Studentu pašpārvaldei (SP) izveidojās veiksmīga sadarbība ar JF dekāni Kristīni Stradu-Rozenbergu. Abām pusēm bija vienots skatījums akadēmiskā godīguma, nacionālo izglītības aktualitāšu un fakultātes attīstības jautājumos.

Par gada studējošo draugu kļuva “Brain Games”. Brain Games ir atbalstījuši ļoti daudz studentu pasākumus pēdējā gada laikā, nodrošinot vērtīgas balvas, kas kopumā paplašina studentu ieinteresētību galda spēlēs.

Noslēgumā - par gada fakultātes studējošo pašpārvaldi kļuva Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde, kas nodrošināja bagātīgu ārpusstudiju vidi Juridiskajā fakultātē un aktīvi pārstāvēja fakultātes studējošo intereses. Visa gada garumā tika uzturētas JF SP tradīcijas un organizēts liels daudzums studentiem nozīmīgu pasākumu, piemēram, diskusiju cikls “Krīzes Eiropā”, studiju atbalsta pasākumi, akadēmiskā godīguma kampaņa, pavasara balle kopā ar SZF SP un ziemassvētku balle kopā ar MF SP, Juridiskās fakultātes Gada balva, #WeStandWithUkraine sarunu vakars, pasākumi pirmā kursa studentiem, vairākas sarunu vakara “100 grami iedvesmas” un dažādas sociālo mediju kamaņas. JF SP iesaistījās arī vairāku fakultātes pārvaldības jautājumu risināšanā.

 

Bildes no pasākuma pieejamas šeit: ej.uz/GB22_oficiala_dala 
Foto: Katrīna Annija Krūmiņa

Dalīties