Vēlies uzzināt vairāk par LU Studentu padomes ikdienas darbu un gūt arī praktiskas iemaņas un zināšanas? Kļūsti par LU SP valdes locekļa vai biroja darbinieka vietnieku!

Tiek izsludinātas vietnieku vakances akadēmiskā virziena vadītājam, starptautiskā virziena vadītājam, iekšējās komunikācijas virziena vadītājam, kulturas un sporta virziena vadītājai, sociālā virziena vadītajai, vides ilgtspējas un attīstības virziena vadītājai un koordinētājam zinātnes jautājumos!

Ieskaties LU SP valdes locekļu un biroja darbinieku vietnieku galvenajos veicamajos pienākumos:
Akadēmiskā virziena vadītāja vietnieks

  • Ja Tev interesē meklēt risinājumus dažādām problēmsituācijām un akadēmiskās dabas jautājumiem, sazināties gan ar fakultāšu studējošo pašpārvaldēm, gan ar LU departamentiem, gan ar LU vadību, lai veicinātu studiju kvalitātes uzlabošanu, tad piesakies un kļūsti par LU SP Akadēmiskā virziena vadītāja vietnieku.

Starptautiskā virziena vadītāja vietnieks

  • Ja Tevi interesē iespēja iepazīt LU studējošos ārvalstu pilsoņus, uzņemt ārzemju sadarbības augstskolu delegācijas LU, kā arī vēlies noslīpēt savas angļu valodas zināšanas, iesaistot starptautiskos studentus LU dzīvē un organizējot kopīgus pasākumus, tad pievienojies un kļūsti par vietnieku LU SP Starptautiskā virziena vadītājam.

Iekšējās komunikācijas virziena vadītāja vietnieks

  • Ja Tev ir interese iesaistīties LU SP darbībā, komunicēt ar fakultāšu studējošo pašpārvaldēm un palīdzēt tām risināt dažādus jautājumus, kā arī ja vēlies palīdzēt uzlabot LU SP iekšējo vidi, tad piesakies un kļūsti par LU SP Iekšējās komunikācijas virziena vadītāja vietnieku.

Kultūras un sporta virziena vadītājas vietnieks

  • Ja Tevi interesē kultūras un sporta dzīves attīstīšana LU, patīk strādāt komadā ar radošiem studējošajiem un īstenot gan ikgadējos pasākumus (Aristoteli, Gada Balvu, Sporta spēles), kā arī realizēt ko jaunu, tad piesakies par LU SP Kultūras un sporta virziena vadītāja vietnieku.

Sociālā virziena vadītajas vietnieks

  • Ja Tev ir interese un vēlme palīdzēt LU sociālo pasākumu organizēšanā, piemēram, Sociālā programma, iekļaujošas vides aktitvitātes, debates, vēlies palīdzēt risināt LU dienesta viesnīcu jautājumus, kā arī līdzdarboties dažādās labdarības akcijās, tad piesakies par sociālā virziena vadītājas vietnieku. Kopīgi strādāsim ar mentālās veselības jautājumiem, diskrimnāciju, atbalsta pieejamības un citiem jautājumiem.

Vides ilgtspējas un attīstības virziena vadītājas vietnieks

  • Ja Tev interesē un rūp vides ilgtspējas jautājumi, ir vēlme uzlabot un attīstīt dažādus aspektus gan LU SP līmenī, gan LU līmenī, nebaidies no palīdzības sniegšanas pasākumu un projektu īstenošanā un dokumentu veidošanā, piemēram, LU SP stratēģija un FSP zaļās vadlīnijas, tad piesakies par vides ilgtspējas un attīstības virziena vadītāja vietnieku.

Koordinētāja zinātnes jautājumos vietnieks

  • Ja Tevi interesē pētniecība, zinātne un studentu interešu pārstāvniecība, tad LU SP ir iespēja apvienot šo visu. Studējošo atbalstam zinātnē LU SP īsteno dažādus iesaistes pasākumus kā zinātnes pulciņi, hakatoni, studējošo informēšana par aktualitātēm pētniecības jomā. Ja arī tev šķiet interesanta pētniecības jautājumu aktualizēšana studējošajiem, kā arī realizēt ko jaunu un inovatīvu, tad piesakies par LU SP vietnieku koordinētājam zinātnes jautājumos.


Piesakies līdz 28. martam, sūtot CV un motivācijas vēstuli uz lusp@lusp.lv, norādot uz kuru vietnieku/-iem vēlies pieteikties!

Dalīties