Otrdien, 28. februārī, Latvijas Universitātes rektors profesors Indriķis Muižnieks parakstīja vienošanos ar Latvijas Universitātes Studentu padomi par studiju modernizāciju, kuras mērķis ir kopīgi darboties studiju kvalitātes uzlabošanā un studencentrētas izglītības attīstībā.

Studiju modernizācija ir vienošanās starp Latvijas Universitāti (LU) un studējošajiem, ko pārstāv LU Studentu padome (LU SP). Šī brīža vienošanās paredz trīs gadu laikā kopīgiem spēkiem veicināt studiju procesa modernizāciju, tādējādi nodrošinot LU studējošo konkurētspēju darba tirgū un zinātniskajā darbībā.

Studiju modernizācijas process aizsākās 2015. gadā un šobrīd ir nonācis tā trešajā posmā.  Izstrādē ir piedalījušies studējošie, mācībspēki, dekāni un absolventi, kas, apvienojot dažādos skatpunktus, devuši savu ieguldījumu, lai turpinātu veicināt universitātes attīstību un atpazīstamību Baltijas un pasaules mērogā.

Tuvāko gadu laikā tiks uzsvērta izglītošana par akadēmisko godīgumu un individuālu pieeju atgriezeniskās saites nodrošināšanā no mācībspēku puses. Tāpat vienošanās realizācijas gaitā studējošajiem tiks piedāvātas plašākas prakses iespējas universitātē un veicināta iesaiste zinātniskajā darbībā. Studējošie uzlabojumus jutīs arī e-studiju vidē, pieaugs audiovizuālo materiālu izmantošana nodarbībās, universitātei kļūstot arvien digitālākai.

LU rektors profesors Indriķis Muižnieks komentē: “Šī dokumenta parakstīšana ir stabils pamats turpmākai LU studiju attīstībai, un vislielākais gandarījums ir studējošo iniciatīva virzīt jaunas idejas un priekšlikumus, lai universitāte kļūtu par arvien atpazīstamāku un starptautiski nozīmīgāku zinātnes centru.”

Modernizācijas procesa ietvaros, studējošajiem, absolventiem un LU personālam sanākot kopā, tiks izvērtēta vienošanās iepriekšējo posmu izpilde, kā arī izveidoti plāni trešajā posmā definēto kritēriju efektīvai ieviešanai. Tādējādi tiks nodrošināta modernizācijas procesa uzraudzība no visām iesaistītajām pusēm.

Studiju modernizācijas veiksmīgai izpildei svarīgi faktori ir moderna vide, attīstīta infrastruktūra un materiāltehniskais nodrošinājums. Tomēr jau gadiem augstākās izglītības finansējums ir nepietiekošs, kas ir vairākkārtīgi uzsvērts no nozares organizāciju puses un Augstākās izglītības padomes veidotajā koncepcijā Nākotnes augstskolas 2030. Arī studiju modernizācijas process paredz aktualizēt jau ilgstošo finansējuma trūkumu nozarei.

LU jau ilgstoši veicina infrastruktūras attīstību un modernu materiāltehnisko nodrošinājumu, tādējādi attīstot studiju kvalitāti. LU SP priekšsēdētaja Eva Borska komentē: “Viens no būtiskākajiem virzieniem modernizācijas procesā ir LU Akadēmiskā centra paplašināšana, kas nodrošinātu turpmāku universitātes attīstību, sekojot modernākajām pasaules tendencēm. Pastiprināti vēlamies vērst uzmanību arī uz digitālo inovāciju ieviešanu, mērķējot uz arvien augstāku novērtējumu gan studējošo vidū, gan starptautiskajos reitingos.”

LU SP priekšsēdētāja E. Borska pauž gatavību studējošo sadarbībai ar universitāti, lai kopīgiem spēkiem strādātu pie LU izaugsmes un attīstības. “LU nākotne ir mūsu pašu rokās un tikai kopīgiem spēkiem mēs varam veicināt pozitīvas pārmaiņas mūsu iekšējā vidē.”

Ar citiem studējošajiem nozīmīgiem faktoriem, kas iekļauti studiju modernizācijas trešajā posmā, ir iespējams iepazīties vietnē lusp.lv/virzieni/akademiskais-virziens/studiju-modernizacija/

Dalīties