Ar 2022. gada decembri ir noslēdzies Latvijas Universitātes Studentu padomes rīkotais Projektu konkurss. Kopumā finansējums tika piešķirts 9 projektiem 62 301,70 eiro kopējā apjomā. 

Kā ierasts, projekti bija saistīti gan ar akadēmiskās un zinātnes jomu, gan sociālo, gan arī sporta un kultūras.

Visvairāk apstiprināto projektu šogad bija tieši saistīti ar akadēmisko un zinātnes jomu. Dažos no tiem ietilpts studentu rīkotais Raccoons jauniešu hakatons, atbalsts Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes komandas dalībai XXX Willem C. Vis starptautiskās komerciālās šķīrējtiesas procesa izspēlē un IGEM "Latvia-Riga" komandai, kā arī LU DF LAB aprīkojumam paplašinātas realitātes tehnoloģiju apgūšanai medicīnas tehnoloģiju jomā.

Neskatoties uz to, tika apstiprināti arī projekti, kuri ir saistīti ar sporta un kultūras aktivitātēm. Tie bija LU jauno mūzikas grupu konkurss “Hadrons 20202” un Studentu biznesa iespēju festivāls “Icebreakers’22”, kā arī atbalsts Latvijas Universitātes jauktā kora “Juventus” koncertam“Jauns sākums”.

Tika apstiprināti arī projekti, kas saistīti ar sociālo jomu. Tie ir Atkritumu šķirošanas ieviešana LU un DV ledusskapju projekts.

Iesniegt savu projektu vari katru gadu, sākot ar janvāri. Šobrīd 2023. gada projektu konkursam piešķirtais finansējums ir 15 500 eiro (zinātniskajiem projektiem - 5000 euro, akadēmiskajiem un FSP - 10 000 euro, kā arī sociālajiem - 500 euro). Finansējums apjoms tiks palielināts, kad tiks pieņemts LU faktiskais budžets. Plašāk ar projektu konkursa noteikumiem vari iepazīties sadaļā "Projektu konkurss".

Dalīties