"Scientia est potentia!" jeb "Zināšanas ir spēks!" – ar šādu moto Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) ar LUMIC Inovāciju centra atbalstu jau ceturto gadu organizē studentu zinātnisko konferenci "Elementum", un šogad tā notiks 2.–3. decembrī LU Akadēmiskajā centrā.

Dalībai konferencē var pieteikties ikvienas augstākās izglītības iestādes students, aizpildot pieteikšanās anketu līdz 2. novembrim, kas pieejama konferences mājaslapā: konference.lusp.lv. Pieteikuma anketā obligāti jānorāda darba virsraksts un anotācija. Par to, kā uzrakstīt veiksmīgu anotāciju, lasi konferences mājaslapas sadaļā "Vadlīnijas". Darbu var iesniegt kādā no trīs sekcijām: dabas, medicīnas un veselības zinātnes, humanitārās zinātnes un sociālās zinātnes. Pēc anotācijas iesniegšanas nākamais solis ir rakstiska konferences ziņojuma jeb referāta iesniegšana līdz 16. novembrim. Referāta vadlīnijas ir iespējams atrast konferences mājaslapā.

Konferencē "Elementum" 2. un 3. decembrī tiksies studenti–zinātnieki, lai dalītos ar saviem atklājumiem un pētījumu rezultātiem. Papildus dalībnieku prezentācijām, varēs apmeklēt dažādas vieslekcijas. Klausītāji gūs iespēju uzzināt vairāk par sev interesējošajām tēmām, kā arī iesaistīties diskusijās un uzdot dalībniekiem jautājumus.

Vairāk informācijas par konferences norisi un citiem saistošiem jautājumiem ir iespējams atrast konferences mājaslapā konference.lusp.lv, kā arī sekojot līdzi aktualitātēm sociālajos medijos.

Dalīties