© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

27. maijā Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā notika LU Satversmes sapulces sēde, kuras laikā tika apstiprināts jaunais Satversmes sapulces sastāvs, ievēlēta jauna Satversmes sapulces vadība, kur kā Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietniece ievēlēta LU studente Eva Borska.

Par LU Satversmes sapulces priekšsēdētāju kļuva profesore Zanda Rubene, kas ir LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes prodekāne. Par Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieku ievēlēta LU Studentu padomes priekšsēdētāja vietniece Eva Borska, par sekretāri – Inguna Miķelsone. LU SP priekšsēdētāja vietnieci Evu Borsku izvirzīja studējošo personāls un viņa piekrita kandidēt. Kāpēc kandidēt, ko studējošo pārstāvis dod LU Satversmes sapulcei un citus jautājumus uzdevām pašai Evai.

Kas ir Satversmes sapulce un kā kļuvi par tās dalībnieku?

  • Latvijas Universitātes Satversmes sapulce ir augstākā lēmējinstitūcija universitātē, kas ir tiesīga izskatīt un izlemt LU darbības un attīstības pamatjautājumus. Šobrīd tās sastāvā ir 200 dalībnieki, no tiem 130 akademiskā un 20 vispārējā perosnāla pārstāvji, kurus ievēlē attiecīgā personāla grupa, kā arī 50 dalībnieki jeb 25 % ir studējošie. Par studējošo delegātu iespējams kļūt aptuveni mēnesi pirms Satversmes sapulces, piesakoties Latvijas Universitātes Studentu padomes izsludinātajam atklātajam konkursam, ko veicu arī es un vēlāk LU SP kopsapulcē tiku apstiprināta kā delegāts.

Kāpēc piekriti kandidēt par LU Satversmes sapulces priekšsēdētājas vietnieci?

  • Patiesībā šī jau bija otrā reize, kad kļuvu par studējošo pārstāvi (pieteicos arī pērn rudenī). Tā ir diezgan neierasta situācija, jo Satversmes sapulce tiek ievēlēta uz trīs gadiem, bet saistībā ar Augstskolu likuma grozījumiem to bija nepieciešams pārvēlēt un iespēja pieteiktie bija arī šogad. Par Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieci kandidēt uzrunāja LU SP priekšēdētājs, Ralfs. Kāpēc piekritu? Atbilde ir diezgan vienkārša - tā kā jau kopš 1. kursa aktīvi iesaistos studentu pārstāvniecībā un šobrīd darbojos arī citās LU lēmējinstitūcijās - zināma pieredze un zināšanu bagāža ir uzkrāta, tad kāpēc nē?

Kāda ir studējošā loma LU Satversmes sapulcē?

  • Studējošie Satversmes sapulcē ir pilntiesīgi dalībnieki gluži tāpat kā akadēmiskā vai vispārējā personāla pārstāvji. Kā studējošo pārstāvji mēs pārstāvam ne tikai visu studentu intereses kopā, bet arī fakultāti, kurā studējam. Studējošo skaits proporcionāli pārējo dalībnieku skaitam ir liels un, pieņemot lēmumus, mūsu balsīm ir būtiska ietekme.

Kāpēc studentam ir svarīgi būt klātesošam universitātes procesos?

  • Ikviens students neatkarīgi no tā vai seko līdzi aktuālajiem notikumiem universitātē, iesaistās vai neiesaistās studentu pārstāvniecībā (pašpārvalde, fakultātes Dome, SVP u.c.), agrāk vai arī vēlāk savā ikdienā saskarās ar lēmumiem vai lēmumu sekām, kas tiek izstrādāti, izskatīti un vēlāk arī pieņemti visās LU lēmējinstitūcjās. Tā ir lieliska iespēja par gaidāmajām izmaiņām uzzināt ātrāk nekā vairums studentu. Kā arī, pilnīgi noteikti, iesaistoties studentu pārstāvniecībās, šos lēmumus iespējams ietekmēt un izvērtēt no mūsu, studentu, skatupunkta.

Dalīties