Drīzumā tiks sasaukta Latvijas Universitātes Satversmes sapulce, kurā pēc Augstskolu likuma grozījumiem būs nepieciešams pieņemt jauno Latvijas Universitātes Satversmi. Pieteikties var jebkurš LU students, aizpildot anketu ej.uz/LUSPdelegati līdz 20. aprīļa 16.00.

Satversmes Sapulce ir Latvijas Universitātes augstākā lēmējinstitūcija, kuras sastāvā ir arī 50 studējošo pārstāvji, kurus ievēl Latvijas Universitātes Studentu padome. Par Satversmes sapulces delegātu ir iespējams kļūt jebkuram LU studentam.

Šobrīd ir izsludināta pieteikšanās uz delegātu vietām. Lai kļūtu par studējošo pārstāvi LU Satversmes sapulcē, nepieciešams aizpildīt šo anketu līdz 20. aprīļa 16:00!

20. aprīļa LU Studentu padomes Kopsapulcē aizklāti tiks balsots par kandidātiem. Par ievēlēšanas vai neievēlēšanas rezultātu tiks paziņots 3 dienu laikā pēc Kopsapulces norises.

Pašlaik Satversmes sapulce ir plānota maija otrajā pusē, visticamāk klātienē - Rīgā. Sapulces provizoriskais ilgums - 2 stundas.

Jautājumu gadījumā raksti LU SP Priekšsēdētājam Ralfam - ralfs.mihailovs@lusp.lv!

Dalīties