Izsludināta pieteikšanās LU SP delegāta vietai LSA tiešsaistes kongresam 5. martā!

Kas ir LSA Kongress?
Kongress ir LSA augstākā lēmējinstitūcija, kas sastāv no LSA biedru, studējošo pašpārvalžu, deleģētiem pārstāvjiem. Tajā piedalīsies vairāk nekā 100 studējošo pašpārvalžu pārstāvji no visām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kas ir LSA biedri. Kongresā norisināsies LSA prezidenta vēlēšanas, kā arī tiks apstiprināts organizācijas budžets nākamajam gadam, 2021. gada pārskati, revīzijas komisijas ziņojums par 2021./2022. gadu, ievēlēta revīzijas komisija nākamajam gadam un pieņemti citi būtiski lēmumi.
 
Zini, ko nozīmē vārdi - prezidents, budžets, vadlīnijas - un abriventūra LSA? Tāpat vēlies pārstāvēt LU studējošo viendokli LSA kongresā? Tad, iespējams, tieši Tu esi īstais kandidāts, ko meklējam!

Aizpildīt pieteikšanās anketu iespējams līdz 15. februāra plkst. 23:59 ej.uz/LUSPkongresmeni2022
 
Kongresa darba kārtība:

 1. Kongresa atklāšana;
 2. Mandātu komisijas ziņojums;
 3. Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana;
 4. Darba kārtības apstiprināšana;
 5. Valdes ziņojums par LSA darbību 2021./2022. gadā;
 6. Revīzijas komisijas ziņojums;
 7. Gada pārskata apstiprināšana;
 8. Prezidenta amata kandidātu uzruna un Kongresa delegātu jautājumi;
 9. Balsojums par Prezidenta amata kandidātiem;
 10. Prezidenta vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana;
 11. Revīzijas komisijas vēlēšanas;
 12. Grozījumi LSA Vadlīnijās;
 13. LSA 2022./2023. gada budžeta apstiprināšana.

 
LU SP delegātiem pirms kongresa ir plānota tikšanās, kur tiks izskatīti šie visi jautājumi un veidots kopīgs viedoklis. Par LU SP delegātu LSA kongresā var kļūt jebkurš LU students!
 
Neskaidrību gadījumā raksti LU SP Ārlietu virziena vadītājai Līgai - liga.rudzane@lusp.lv

Dalīties