Ja tu jūties pietiekami kompetents aizstāvēt studentu intereses universitātes līmenī vai arī esi gatavs daudz mācīties un, smagi strādājot, gūt ne tikai pieredzi, bet arī rezultātus, kandidē par studējošo senatoru!

Latvijas Universitātes Senāts ir LU personāla koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas LU darbības sfēras, izņemot tos, kuri ar LU Satversmi nodoti LU Satversmes Sapulces pārziņā. To veido 38 akadēmiskā personāla pārstāvji, 2 vispārējā personāla pārstāvji, kā arī 10 studējošo pārstāvji, kurus ievēl LU Studentu padome. Studējošo pārstāvju dalība LU Senātā ir ļoti būtiska - tādā veidā tiek pārstāvētas ne tikai LU personāla intereses, bet arī visu studējošo viedokļi.
Studējošo senatoru amats prasa daudz komandas darba un atdeves, toties tas bieži vien neaizņem vairāk kā 10 stundas nedēļā un pretī dod iespēju būt par vienu no LU politikā kompetentākajiem studentiem. 

Studējošo senatori darbojas četrās komisijās:

  • akadēmiskājā komisijā (pārrauga profesoru vēlēšanas, ievēl goda profesorus un pieņem viesprofesorus);
  • finanšu un budžeta komisijā (LU budžeta sastādīšana, tā grozījumi, u.tml. darbi);
  • satversmes komisijā (normatīvi, nolikumi un to grozījumi);
  • stratēģijas komisijā (universitātes attīstības plānošana dažādos aspektos un mērogos).

LU Studējošo senatoru kolēģijas nolikums pieejams šeit.

Studējošo senatoru amata kandidātiem līdz 9.02.2021. jāiesūta elektroniski parakstīts CV un motivācijas vēstule uz lusp@lusp.lv. Gadījumā, ja nav pieejams elektroniskais paraksts, papildus iesūtīšanai, drukātie parakstītie eksemplāri jāiesniedz drukāti LU lietvedībā LU SP pastkastītē (Raiņa bulvāris 19, 136. kab) darba laikā. Motivācijas vēstulē jānorāda arī Senāta komisijas, kurās kandidāts vēlas strādāt.

Pēc pieteikuma saņemšanas kandidātiem tiks nosūtīts uzdevums, kurš jāizpilda 24 stundu laikā pirms 16. februāra LU SP Kopsapulces un kandidatūras laikā jāprezentē tā risinājums.

Jautājumu gadījuma raksti aiva.stanevica@lusp.lv vai lusp@lusp.lv

Dalīties