LU Padome būs viena no galvenajām lēmējinstitūcijām universitātē, kas atbildēs par stratēģijas un finanšu jautājumiem. Padome sastāvēs no 11 locekļiem, kur 5 izvēlas LU Senāts, 1 izvirza Latvijas Republikas prezidents un 5 atlasīs Izglītības un zinātnes ministrijas veidota komisija.

Četrus LU Padomes locekļus LU Senāts ievēl LU galveno akadēmiskās darbības jomu pārstāvniecībai: (1) dzīvības zinātnēs un medicīnā; (2) fizikālajās zinātnēs, matemātikā un datorikā; (3) humanitārajās un mākslas zinātnēs; (4) sociālajās un  izglītības zinātnēs; katrā vienu padomes locekli. Piekto padomes locekli LU Senāts ievēlē pēc LU Studentu padomes priekšlikuma.

Interesentiem, kas vēlas pārstāvēt LU SP LU Padomē svarīgi ievērot nosacījumus, kas ir definēti Senāta apstiprinātājā “Latvijas Universitātes pirmreizējo padomes locekļu izvirzīšanas un atsaukšanas noteikumi” un LU SP Kopsapulces apstiprinātājā “Latvijas Universitātes pirmreizējā padomes locekļa - studējošo pārstāvja izvirzīšanas un atsaukšanas kārtība

Izceļot svarīgāko punktu:

Ievērojot Augstskolu likumā augstskolas padomes locekļiem noteiktās prasības, pretendentam ir izvirzāmas arī šādas prasības:

 1. augstākā izglītība; zinātnes doktora grāds atbilstošajā akadēmiskās darbības jomā uzskatāms par priekšrocību; 
 2. pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu zinātnes universitātes padomes locekļa amata pienākumus, tai skaitā iepriekšējā darbībā pierādīti panākumi kādā no tālāk uzskaitītajām jomām:
  1. akadēmiskā darba izcilība;
  2. stratēģiskās attīstības plānošana;
  3. sadarbības tīklu un starptautiskās sadarbības organizēšana;
  4. profesionālā pieredze uzņēmējdarbībā un administratīvā vai pārvaldes darbā.
 3. nevainojama reputācija.

Pieteikšanās līdz 3. novembra plkst. 23:59, sūtot motivācijas vēstuli, CV un citus noderīgus dokumentus uz lusp@lusp.lv 

Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, rakstīt uz lusp@lusp.lv

Dalīties