Tiek sasaukta Latvijas Universitātes Satversmes sapulce 24. septembrī plkst. 13:00. Satversmes sapulce ir Latvijas Universitātes augstākā lēmējinstitūcija, kuras sastāvā ir arī 75 studējošo pārstāvji, kurus ievēl Latvijas Universitātes Studentu padome. Par Satversmes sapulces delegātu ir iespējams kļūt jebkuram LU studentam.

Tiek izsludināta pieteikšanās uz delegātu vietām. Lai kļūtu par delegātu, nepieciešams aizpildīt  šo anketu līdz 22. augusta 23:59

Pašlaik provizoriskā Satversmes sapulces darba kārtība:

  1. Satversmes sapulces organizācijas komisijas priekšsēdētāja ziņojums;
  2. Rektora atskaite;
  3. Senāta priekšsēdētāja atskaite;
  4. Senāta vēlēšanas.

Studējošie nepiedalās Senāta vēlēšanās, jo mums ir cita procedūra savu pārstāvju ievēlēšanai.

25. augusta LU SP kopsapulcē aizklāti tiks balsots par kandidātiem. Par ievēlēšanas vai neievēlēšanas rezultātu tiks paziņots 3 dienu laikā pēc kopsapulces norises.

Pašlaik Satversmes sapulce ir plānota klātienē Rīgā, bet tiek apspriesta arī iespēja par hibrīda variantu. Sapulces provizoriskais ilgums - 2 stundas.

Jautājumu gadījumā raksti aiva.stanevica@lusp.lv!

Dalīties