Aizvadītajā oktobrī jaunie zinātnes un pētniecības entuziasti pulcējās vienuviet uz jau otro Latvijas Universitātes (LU) Studentu zinātnisko konferenci, kas šoreiz norisinājās zem virstēmas “Mundus et”.

Ikvienam zinātnes interesentam divu dienu garumā bija iespēja iepazīties ar studentu izstrādātajiem pētījumiem četrās konferences sekcijās, uzzināt ko jaunu nozares ekspertu priekšlasījumos, kā arī gūt iespaidu par to, kādas tendences valdīja LU studentu zinātniskajā darbā 2020. gadā. Jaunajiem pētniekiem tā bija iespēja ne vien gūt pieredzi zinātniskajā darbā, uzstājoties konferencē, saņemot kritiku no žūrijas komisijas un diskutējot ar konferences apmeklētājiem, bet arī izstrādāt zinātnisku rakstu, kas lielai daļai autoru kalpo kā pirmā zinātniskā publikācija.

 

Konferences dalībnieku veikums plašākai sabiedrībai ir kļuvis pieejams līdz ar LU Akadēmiskā apgāda nupat izdoto konferences zinātnisko rakstu krājumu “Mundus et…”, kurā ir apkopoti 15 konferences dalībnieku pētījumi. Lai atzīmētu šo prieka un gandarījuma pilno mirkli, kā arī simboliski noslēgtu 2020. gada LU Studentu zinātnisko konferenci “Mundus et”, aicinām visus konferences draugus, atbalstītājus, skatītājus un zinātnes interesentus uz zinātnisko rakstu krājuma “Mundus et” atklāšanu tiešsaistē!

 

Krājuma atklāšana norisināsies 8. aprīlī plkst. 18:30 konferences Facebook lapā.

Atklāšanā ar priekšlasījumiem uzstāsies konferences projekta vadītājs un krājuma sastādītājs Jēkabs Akermanis, krājuma zinātniskās redkolēģijas vadītājs Ilgvars Misāns, kā arī vēsturnieks un LU Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors Andris Levāns. Aicinām pievienoties visus zinātnes entuziastus!

 

LU Studentu zinātniskā konference “Mundus et” ir LU Studentu padomes (LU SP) rīkots pasākums. Konferences zinātnisko rakstu krājumā “Mundus et” ir apkopoti 15 konferences autoru - Agnijas Antanovičas, Ernesta Tomasa Auziņa, Rūda Bebriša, Rūtas Bruževicas, Ādama Arvo Brūvera, Margaritas Feizakas, Elizabetes Grinblates, Lauras Kadiles, Aijas Kalniņas, Bernarda Kudiņa, Gundegas Ozoliņas, Alises Pokšānes, Diānas Riteres, Riharda Ruskas un Lūcijas Strautas - pētījumi. 

Dalīties