Foto: Toms Grīnbergs

 

Noslēgusies pirmā LU Studentu zinātniskās konferences "Mundus et" diena.

 

Konferences atklāšanas runās gan LU rektors prof. Indriķis Muižnieks, gan Signe Bāliņa atzina, ka studentu zinātniskā konference ir tā vieta, no kuras uzsākas studējošā ceļš pretī zinātnei. Lai arī konference epidemoloģiskās situācijas dēļ notika attālināti, konferences sekcijās bija vērojamas dzīvas diskusijas un domu apmaiņas.

 

Dienu ievadīja LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta direktora Egila Stalidzāna priekšlasījums “Zinātni vajg’? Kam zinātne mūsdienu sabiedrībā ir ne un nepieciešama?”, kas aktualizēja zinātnes lomu un funkcijas dažādās sabiedrības grupās, kas īpaši aktuāli ir sabiedrības dezinformācijas mēģinājumos saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību.

 

Sekcijās “Mundus et Idea” un “Mundus et Homo” desmit konferences dalībnieki no piecām dažādām LU fakultātēm reflektēja par to, kā idejas un cilvēks no pētniecības, inovāciju un dažādu vēsturisku fenomenu rakursa ietekmē apkārtējo pasauli. Sākot no pētījumiem mikrobioloģijā un tiesību zinātnē un beidzot ar pētījumiem psiholoģijā un valodniecībā, konferences referenti mēģināja skaidrot cilvēka izcelsmi, izmantojot dabas zināņu metodes, mēģināja skaidrot dažādus sabiedrībā pastāvošas vai kādreiz pastāvējušas koncepcijas par īpašumtiesībām, mākslas izpratni, sociālpolitisku strāvojumu ietekmi uz sabiedrībā pieņemtajām izvēlēm. Un ne tikai.

 

Konferences pirmajās divās sekcijās - “Mundus et idea” un “Mundus et homo” dzirdējām pētījumus, kuros bija spilgti vērojama dažādu zinātņu nozaru - piemēram, vēstures un bioloģijas vai psiholoģijas un datorzinātnes - sadarbība, kā arī bijām liecinieki pētījumiem, kuru autori nešaubīgi apliecināja, ka ir patiesi iedziļinājušies savā nozarē, tās ietvaros līdz pat sīkākajām detaļām parādot idejas un cilvēka mijiedarbību ar pasauli.

 

Ar lielu prieku sakām paldies pirmās konferences dienas dalībniekiem - ja nepaspēji pievienoties tiešraidei, dalībnieku pētījumus vari dzirdēt šeit: https://fb.watch/1hyj1LYd3H/. Lai noskaidrotu, kas būs gaidāms sekcijās “Mundus et Communitas” un “Mundus et Sciens”, pievienojies konferences tiešraidei rīt, sākot jau no plkst. 14:00 tepat konferences lapā.

 

Dalīties