Jau kārtējo gadu ir norisinājies un noslēdzies Latvijas Universitātes Studentu padomes (turpmāk - LU SP) rīkotais Projektu konkurss, kuram šogad izsludinātais finansējums bija 61902,10 euro. Kopumā šogad finansējums tika piešķirts 11 projektiem 23757,92 euro kopējā apjomā. 

 

Kā ierasts, projekti bija saistīti gan ar akadēmiskās un zinātnes jomu, gan sociālo, gan sporta un kultūras, gan studiju procesa uzlabošanu.

 

Visvairāk apstiprināto projektu šogad bija tieši saistīti ar akadēmisko un zinātnes jomu. Dažos no tiem ietilpts studentu rīkotā 36. starptautiskā somugru studiju studentu konference IFUSCO, pētījuma “Starptautiskā imūnglobulīna A prognozes kalkulatora validācija Latvijas populācijā” publikācija recenzējamā zinātniskā žurnālā un VREACH. 

 

Neskatoties uz to, tika apstiprināti arī projekti, kuri ir saistīti ar sporta un kultūras aktivitātēm. Tie bija LU jauno mūzikas grupu konkurss “Hadrons 2020”, Latvijas Universitātes jauktajam korim "Juventus" 100 - jaundarbu ieraksti. Nevar nepieminēt arī to, ka LU SP Projektu konkursa ietvaros tika piešķirts finansējums jaunajai Latvijas Universitātes sieviešu basketbola komandai.

 

Tika apstiprināti arī projekti, kas saistīti ar ieguldījumu studiju procesa uzlabošanā un sociālajā jomā. Viens no tiem bija Latvijas Universitātes Debašu kluba 2019. rudens sezona, kuras ietvaros šajā rudenī tika organizēts LU starptautisko debašu turnīrs “LU Open 2020”. Atbalstu saņēma arī projekts par ģeoloģijas lauka studiju pielāgošanu attālinātai apmācībai.

 

Uz tikšanos nākamā gada projektu konkursā!

 

Dalīties