Aizstāvi studentu intereses nacionālā līmenī un attīsti spēju argumentēt, un izteikt viedokli, analītiski raudzīties uz situācijām un gūsti neizsakāmu pieredzi! Kandidē par LU SP Domnieku Latvijas Studentu Apvienībā!

Latvijas Studentu apvienība (LSA) pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos. LSA loma ir nostiprināta Augstskolu likumā. Organizācija ir Eiropas Studentu apvienības (ESU) biedrs.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Augstskolu likumu, studējošo pārstāvniecībai un viedokļa paušanai augstskolu studējošo pašpārvaldes izveido Latvijas Studentu apvienību. Latvijas Studentu apvienība ir studējošo pašpārvalžu koleģiāla apvienība, kurā ietilpst visu akreditēto augstskolu studējošo pašpārvalžu pārstāvji.

Latvijas Studentu apvienība:

  • Sniedz atzinumus par studējošo intereses skarošo normatīvo aktu projektiem;
  • Izvirza studējošo pārstāvjus Augstākās izglītības padomē un citās institūcijās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  • Nodrošina Latvijas studējošo pašpārvalžu pārstāvību ārvalstīs;
  • Savas kompetences ietvaros risina citus ar studējošo interešu pārstāvniecību saistītus jautājumus.

LSA Domnieka amats prasa izcilas komandas darba spējas un neatlaidīgu darbu, toties tas bieži vien neaizņem vidēji vairāk kā dažas stundas nedēļā un pretī dod iespēju būt par vienu no nacionālajā politikā kompetentākajiem studentiem. 

LU SP Domnieku LSA nolikums pieejams šeit.

Lai pieteiktos un/vai uzzinātu vairāk raksti: roberts.rostoks@lusp.lv

 

Dalīties