Akadēmiskā šķīrējtiesa uzskatāma par vienu no augstskolas galvenajām lēmējinstitūcijām, kuras sastāvā studējošo īpatsvaram jābūt ne mazākam par 20% no šīs šķīrējtiesas kopējā sastāva.

 

Augstskolu likumā noteikts, ka akadēmiskā šķīrējtiesa izskata:

1) studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par augstskolas satversmē noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem vai pārkāpumiem;

2) strīdus starp augstskolas amatpersonām, kā arī struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās;

3) iesniegumus par administratīva akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu un pieņem attiecīgus lēmumus par tiem, kā arī pilda citus augstskolas satversmē paredzētus uzdevumus.

 

Iepriekšējam studentu pārstāvim LU akadēmiskajā šķīrējtiesā amata termiņa beigas paredzētas noslēdzoties maija mēnesim. Ja Tevi interesē studentu pārstāvniecība LU akadēmiskajā šķīrējtiesā šī ir lieliska iespēja tieši Tev!

Pieteikties iespējams sūtot e-pastu uz lusp@lusp.lv līdz 3. jūnijam, izsakot vēlmi piedalīties 3. jūnija LU SP kopsapulcē, kur norisināsies kandidēšana uz amatu.

Dalīties