Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtas situāciju un tajā ietvertos ierobežojumus, Latvijas Universitāte izveidojusi rīkojumu, kurā studējošajiem noteikts:

  • Ievērot noslēguma pārbaudījumu organizāciju un termiņus;
  • Ievērot akadēmisko godīgumu;
  • Ievērot noslēguma darba nodošanas termiņus;
  • Noslēguma darbu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegt to kā elektronisku kopiju un pēcāk nodot vienu izdrukātu darba eksemplāru (cietos vākos) pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas;
  • Gadījumā, ja ārkārtas situācijas dēļ nav iespējams LU noteiktajā laikā izstrādāt noslēguma darbu, tad par to nepieciešams informēt darba vadītāju un jāiesniedz iesniegums programmas direktoram līdz 01.05.2020, minot darba izstrādes kavējošos iemeslus.
  • Gadījumā, ja nav iespējas attālināti piedalīties noslēguma pārbaudījumos, par to informējams darba vadītājs vai dekāns.

Šis rīkojums un tajā noteiktie punkti neattiecās uz rezidentūras un doktora studiju programmām.

Apskati pilno rīkojumu šeit.

Dalīties