Vēlies attīstīt savas organizatoriskās prasmes un pilnveidot praktiskās zināšanas?

Latvijas Universitātes Studentu padome piedāvā iespēju kļūt par vienu no "Culture Exchange Programme" organizatoriem. 

"Culture Exchange Programme" ir projekts, kas ļauj ikvienam interesentam uzzināt vairāk par dažādām kultūrām un iepazīt studentus no visas pasaules, sniedzot iespēju izbaudīt multikulturālu vidi, daloties zināšanās par savu kultūru un uzzinot vairāk par citām.

Projekta galvenais mērķis ir vienotas studentu vides attīstīšana, kurā efektīvi spētu sadarboties Latvijas un ārvalstu studenti. Šogad paredzēts pilnveidot programmas konceptu un Tev ir iespēja kļūt par daļu no šīs pilnveides procesa!

Lai pieteiktos aizpildi pieteikuma anketu līdz 21.02.2020. (ieskaitot)!

Anketa aizpildāma angļu valodā:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHvntbUPtXTSRgZccY6lZFWnnv7zIDAA0PTS1iYIzvqcUl2g/viewform?vc=0&c=0&w=1 

___________________________________

ENG

Want to develop your organizational skills?

Student's Council of the University of Latvia offers the opportunity to become one of the organizers of the 'Culture Exchange Programme'.

The 'Culture Exchange Programme' is a project that allows anyone to learn more about different cultures and to meet students from all over the world, allowing them to enjoy a multicultural environment while sharing knowledge about their culture and learning more about others.

The main goal of the project is to develop a unified student environment where Latvian and foreign students can cooperate effectively. This year we are planning to improve the concept of the program and you have the opportunity to become a part of the development process!

To apply, complete the application form by 21th of February 2020 (including)!

Questionnaire to be completed in English:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHvntbUPtXTSRgZccY6lZFWnnv7zIDAA0PTS1iYIzvqcUl2g/viewform?vc=0&c=0&w=1 

Dalīties