Esi iztrakojies Aristotelī un apmeklējis pirmās lekcijas, bet joprojām esi pilns enerģijas un jūties spējīgs uz daudz vairāk? Lauz ledu un atklāj plašās studentijas iespējas motivācijas seminārā “Ledlauzis”!

Šī gada oktobrī, Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) jau otro gadu rīkos jauno studentijas atklājēju motivācijas semināru “Ledlauzis”, kura mērķis ir iepazīstināt ar studentu pārstāvniecību Latvijas Universitātē, LU SP iespējām, kā arī motivēt turpmāk iesaistīties tās darbībā.

No 4. līdz 6. oktobrim visu fakultāšu pārstāvjiem būs iespēja smelties zināšanas un prasmes dažādu jomu pārstāvju lekcijās, praktiskās nodarbībās, kā arī saliedējošos un komandas gara veidojošos pasākumos visa semināra garumā. Jauniegūtās kompetences ne tikai sekmēs pašizaugsmi un veiksmīgu turpmāko student dzīvi, bet arī radīs stabilu pamatu iesaistei studentu pārstāvniecībā – iespēja aizstāvēt savu universitātes biedru intereses un pierādīt sevi kā indivīdu.

Nekavējies ne mirkli – lūdz deleģējumu savas fakultātes studējošo pašpārvaldes priekšsēdētājam (meklē kontaktus lusp.lv/kontakti/fakultasu-studentu-pasparvaldes/) līdz 15. septembrim.

Dalīties