Ir pienācis ne tikai jauno studiju sākums, bet arī laiks pieteikties Sociālās programmas rudens periodam un iegūt līdz pat 50% atlaidi savai gultas vietai dienesta viesnīcā!

No 29. augusta līdz 20. septembra plkst. 16.00 Latvijas Universitātes studentiem ir iespēja pieteikties Latvijas Universitātes Studentu padomes (LU SP) un Latvijas Universitātes Infrastruktūras departamenta (ID) īstenotajā projektā “Sociālā programma”. Programmas mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas Universitātes (LU) Dienesta viesnīcās dzīvojošajiem LU studentiem, kuri studē pilna laika klātienē un kuriem ir apgrūtināti materiālie un sociālie apstākļi.

Lai iegūtu atbalstu uz piecu mēnešu periodu, laika posmā no 1. septembra līdz 30. janvārim, līdz pēdējam Sociālās programmas pieteikšanās datumam ir jāiesniedz šādi dokumentu oriģināli vai kopijas ar apliecinājumu par to patiesumu: (Pirms pieteikšanās aicinām iepazīties ar Sociālās programmas nolikumu, kur arī var atrast iesniegumu)

1. pieteikums par atbalsta piešķiršanu latviešu valodā (sk. pielikumu);

2. Studentu servisu departamenta izsniegta izziņa ar vidējo svērto atzīmi A un B daļas studiju kursos (ja pretendents iepriekš nav studējis LU, jāiesniedz Studentu servisa izziņa ar pretendenta uzņemšanas rezultātiem, kas izteikti 10 ballu vai 1000 punktu skalā);

3. kritērijam atbilstošus papildu dokumentus:

  • izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes vai personas statusam;

  • invaliditātes apliecības kopija;

  • apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai;

  • VSAA izziņa par apgādnieka zaudējuma pensiju;

  • daudzbērnu ģimenes kartes kopija.

Atlaidi īres maksai ir iespēja saņemt līdz 10% studentu no kopējā LU dienesta viesnīcu īrnieku skaita.

Dokumentus var iesniegt LU SP birojā, Raiņa bulvārī 19, 144.telpā ar norādi „Sociālajai programmai” vai nosūtīt pa pastu Latvijas Universitātes Studentu padomes birojam, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 ar pasta zīmogu līdz pēdējam Sociālās programmas pieteikšanās datumam, vai nosūtīt tos elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz programma@lusp.lv.

Pieteikumus izvērtē Pieteikumu izvērtēšanas komisija un rezultāti tiek paziņoti 15 darba dienu laikā pēc Programmas pieteikšanās termiņa beigām. Ar projekta rīkojumu un nolikumu var iepazīties šeit: rīkojums / nolikums (uzspied, lai atvērtu).

Jautājumu gadījumā raksti: programma@lusp.lv

Dalīties