Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) izsludina LU SP kopsapulci 26.aprīlī plkst. 18:30 Latvijas Universitātes Senāta zālē. Sapulces laikā tiks apstiprināti LU FSP un SPB budžeti, kā arī norisināsies studējošo senatoru un LSA domnieka vēlēšanas.

Darba kārtība: 1. Iesniegumi; 
2. DK apstiprināšana;
3. LU FSP un SPB budžetu apstiprināšana;
4. Balsu skaitīšanas komisijas izveide;
5. Vēlēšanas:
    5.1. Senatoru vēlēšanas
    5.2. Bibliotēku padome, 
    5.3. LU Goda tiesa, 
    5.4. DV piešķiršanas komisija, 
    5.5. LSA Domnieka vēlēšanas;
6. Atskaites.
Kopsapulces darba kārtība var tikt papildināta arī ar Stipendiju piešķiršanas noteikumu grozījumiem.  Studējošo senatoru kandidāti aicināti iesniegt savus pieteikumus (CV, motivācijas vēstule) līdz 19.aprīa plkst. 18:30, gan LU SP birojā, Raiņa bulvārī 19, 144. kabinetā, gan elektroniski uz senatori@lusp.lv.
Papildu informācijas nepieciešamības un jautājumu rašanās gadījumā rakstīt uz senatori@lusp.lv vai zvanīt uz tālr. nr.: 29780399.
Latvijas Universitātes Senāts ir LU personāla koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas LU darbības sfēras.

Dalīties