Šī gada 27. maijā plkst. 16.00, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Sēžu zālē (Raiņa bulvāris 19, 153.telpa), notiks Latvijas Studentu apvienības (LSA) rīkotā konference par valsts vienotā juristu kvalifikācijas eksāmena ieviešanu. Konferences laikā gan studentiem, gan citiem interesentiem būs iespēja noskaidrot Tieslietu ministrijas, juridiskās nozares, kā arī akadēmiskās vides pārstāvju viedokļus šajā jautājumā. Konferences mērķis būs informēt studentus par šāda eksāmena ieviešanu, par tā struktūru, kā arī uzklausīt profesionāļu viedokļus.

Pieteikties konferencei var līdz 20.05.2016., aizpildot pieteikuma anketu. Juridiskā profesija ir reglamentēta profesija, kuras uzsākšanai un veikšanai ir izvirzītas noteiktas profesionālās kvalifikācijas prasības. Informatīvajā ziņojumā par juridisko izglītību Latvijā, konstatēta virkne problēmu, kuru rezultātā tiesību zinātņu studiju programmu absolventiem ir salīdzinoši vājas zināšanas un prasmes jurisprudencē, kas tieši apdraud tiesiskuma intereses. No Ministru kabineta pieņemtā protokollēmumā secināms, ka problēmas risināšanai Tieslietu ministrija plāno ieviest divas izmaiņas: 1. Juriskonsulta profesijas likvidēšana – augstskolām būs nepieciešams pārveidot studiju programmas, lai tajās varētu iegūt jurista kvalifikāciju;
2. Valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešana – eksāmenu paredzēts ieviest studiju programmā un tas būtu obligāts profesionālās maģistra studiju programmas noslēgumā. Vienoto eksāmenu plānots ieviest, sākot ar 2017.gadu. Eksāmens paredzēts visās augstskolās, kurās sagatavo juristus. Līdz ar to ikvienam topošajam, esošajam un bijušajam jurisprudences studentam ir jābūt informētam gan par eksāmena ieviešanu, gan par eksāmena kritērijiem. Konferences laikā būs iespēja noskaidrot, kā radās šī ideja un kā tiek plānots to realizēt no Tieslietu ministrijas pārstāvju puses. Attiecīgās nozares pārstāvji, savukārt, izteiks viedokli par to, kādēļ šāda eksāmens nepieciešams profesionālā ziņā, bet akadēmiskās vides pārstāvis izklāstīs mācībspēku uzskatus. Konferences otrajā daļā ir paredzēta paneļdiskusija, kuras laikā katram būs iespēja noskaidrot atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem. Konferences porgramma:
15:30 – 16:00 Reģistrācija
16:00 – 16:10 Uzrunas, atklāšanas vārdi
16:10 – 17:10 Prezentācijas no:
• Tieslietu ministrijas
• Nozares pārsāvja
• Akadēmiskās vides pārsāvja
• Studentu pārstāvja
17:10 – 17:30 Kafijas pauze
17:30 – 18:15 Ekspertu diskusija

Dalīties